KOMUNIKAT ! Zmiany w funkcjonowaniu Szpitala, Pracowni i Przychodni

17 marca 2020

KOMUNIKAT z dn. 14.05.2020r.!

Szanowni Pacjenci!

 

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu Szpitala, Pracowni oraz Poradni w Przychodni.

 

Gorąco apelujemy aby pacjenci chorzy, mający: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub mający kontakt z osobą zakażoną, nie przychodzili do Izby Przyjęć Szpitala czy lekarza POZ bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie się zgłosić i czy jest taka konieczność. Uchronią w ten sposób personel medyczny przed zakażeniem – każdy zakażony pacjent może być źródłem zakażenia dla wielu osób.

 

Prosimy, żeby zostali w domu i bezzwłocznie, telefonicznie skontaktowali się z:

Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie,

tel.: 668 332 486 lub 694 493 767

 

lub zgłosili się bezpośrednio do oddziału zakaźnego:

Oddział Chorób Zakaźnych

 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

 Szpitala Zespolonego w Szczecinie,

 1. Arkońska 4 
  Izba Przyjęć Zakaźna dla Dorosłych tel. 91 813 94 40 

Izba Przyjęć Zakaźna dla Dzieci tel. 91 813 92 01

gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

Jeśli nie występują objawy prosimy pacjentów o pozostanie w domu przez 14 dni i unikanie kontaktu z innymi osobami.

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA NFZ

800 190 590

Informacji udziela Izba Przyjęć naszego szpitala, tel. 261 455 831

 

 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SZPITALA

 

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin do odwołania.

 

Szpital ogranicza wszystkie planowe przyjęcia oraz przyjęcia nowych pacjentów z wyjątkiem przypadków pilnych oraz pacjentów onkologicznych.

W Pracowni Radiologii, Medycyny Nuklearnej, Endoskopii i Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej wykonywane są tylko badania pilne.

W celu uzyskania informacji o planowych przyjęciach prosimy o kontakt pod wskazane poniżej numery telefonów.

 

 • Izba Przyjęć Szpitala, tel. 261 455 831

 

 • Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet lekarski-  tel.  91 810 58 53

Gabinet pielęgniarski –  tel. 261 455 523

 

 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gabinet lekarski – tel. 261 455 863
Gabinet pielęgniarski – tel. 261 455 888
Sekretariat – tel. 261 455 847

 • Oddział Chirurgii ogólnej

Gabinet lekarski – tel. 261 455 845, 606 731 934
Gabinet pielęgniarski – tel. 261 455 701

 

 • Oddział Urologii

Gabinet lekarski – tel. 261 455 840
Gabinet pielęgniarski – tel. 261 455 701, 261 455 883

 

 • OddziałKardiologii

Gabinet lekarski – tel. 261 455 836
Gabinet pielęgniarski – tel. 261 455 986

 • Oddział Endokrynologii

Gabinet lekarski – tel. 261 455 521
Gabinet pielęgniarski – tel. 261 455 986

 

 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU POZ I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W PRZYCHODNI SZPITALNEJ

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 18-03-2020 do odwołania Przychodnia czynna jest od godz. 8.00 do 15.00.

Od godz. 15.00 do 18.00 świadczenia udzielane są za pomocą systemów teleinformatycznych (tel. /e-mail).

 

Rejestracja ogólna:

tel. 606 719 613

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00

e-mail: przychodnia@109szpital.pl

 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczenie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ  na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, umożliwia także udzielanie świadczeń w postaci tzw: tele-porad w zakresie lekarza POZ,  pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Podczas tele-porady lekarze rodzinni oraz specjaliści udzielają pacjentom konsultacji telefonicznej i decydują o dalszej formie leczenia oraz o możliwości kontaktu osobistego w sytuacjach tego wymagających.

 Lekarze mogą wystawiać również e-receptę lub e-zwolnienie.

 

1/ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (lekarze rodzinni):

W celu otrzymania e-recepty wystawionej przez lekarzy POZ należy przesłać, na adres mailowy: przychodnia@109szpital.pl,  dane pacjenta (imię i nazwisko, ostatnie 4 cyfry Pesel), aktualny numer telefonu kontaktowego, dane lekarza prowadzącego oraz nazwę przyjmowanych leków. Kod do e-recepty pacjent otrzyma smsemna wskazany numer tel. lub zostanie podany telefonicznie.

E-zwolnienie pacjent otrzymuje po wcześniej konsultacji z lekarzem.

lekarze POZ:

tel.  261455707, 261 455532, 261 455 600                                               

poniedziałek-piątek w godz.8.00-14.00

 

pielęgniarka środowiskowa:

tel. 261 455566

poniedziałek-piątek w godz. 11.00 -13.00

 

położna środowiskowa:

tel. 261 455 555

poniedziałek-piątek w godz. 9.00 -11.00

 

gabinet zabiegowy

poniedziałek-piątek w godz. 8.00 -15.00


2/ PORADNIE SPECJALISTYCZNE

E-receptę pacjent otrzymuje po wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą.

 

 • Poradnia Alergologiczna –tel. 261 455 597

poniedziałek, czwartek w godz. 12.00-14.00

środa w godz. 8.00-12.00

 

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej- 261 455 505

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-13.00

 

 • Poradnia Dermatologiczna – tel. 261 455 561

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 9.00-11.00
wtorek w godz. 10.00-12.00

 

 • Poradnia Urologiczna – tel. 261 455 561

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00

 

 • Poradnia Kardiologiczna – tel. 261 455 688

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00

 

 • Poradnia Endokrynologiczna– tel. 261 455 509

poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00

 

 • Poradnia Diabetologiczna– tel. 261 455 677

środa w godz. 11.00-13.00

 

 • Poradnia Neurologiczna – tel. 261 455 577

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-12.00

 

 • Poradnia Okulistyczna – tel. 261 455 528

poniedziałek-czwartek w godz. 9.00-12.00

 

 • Poradnia Reumatologiczna – tel. 261 455 987

poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9.00-12.00

 

 • Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej – tel. 261 455 554

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-11.30

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – tel. 261 455 582

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-12.00

 

 • Poradnia Psychologiczna– tel. 261 455 672

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-12.00

 

 • Poradnia Chorób płuc (pulmonologiczna)

tel. 261 455 508

poniedziałekw godz. 9.00-13.00 (drP. Marciniak)

 

tel. 261 455 569

środa w godz. 8.00-12.00 (dr E. Zeńczak)

 

 • Poradnia Gastroenterologiczna– tel. 261 455 568

wtorek w godz. 11.00-14.00

 

 • Poradnia Ginekologiczno-położnicza – tel. 261 455 555

poniedziałek-piątek  w godz. 9.00-12.00