Złoty Krzyż Zasługi dla mjr dr n. med. Roberta KRYSTOWSKIEGO

24 czerwca 2015

W dniu 17.06.2015r. odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczystość nadania Krzyży Wolności i Solidarności oraz Krzyży Zasługi.

Złoty Krzyż Zasługi, z rąk wojewody zachodniopomorskiego  Marka Tałasiewicza, otrzymał mjr dr n. med. Robert KRYSTOWSKI.

Krzyż Zasługi to wyróżnienie dla osób, które zasłużyły się dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków. Nadawany zwykle za ofiarną działalność publiczną, oraz niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

1

2