Zintegrowany system zarządzania

________________________________________________________________________________________

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie audyt certyfikacyjny potwierdzający spełnianie przez Szpital wymogów normy ISO 9001:2015. Od dnia 9 maja 2022r. posiadamy certyfikat nr 488803 wydany przez LL-C Certyfication.

________________________________________________________________________________________

 

Z dumą informujemy, że po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie audyt certyfikacyjny potwierdzający spełnianie przez Szpital wymogów ww. norm.

Od dnia 9 maja 2019r. posiadamy certyfikat nr 485732 wydany przez LL-C Certyfication.

 

 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 140001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. Pierwszy certyfikat 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie otrzymał 9 maja 2016r.