Wykonujemy badania komercyjne na obecność przeciwciał Anti-SARS-CoV-2

27 maja 2020

Wykonujemy badania komercyjne na obecność przeciwciał Anti-SARS-CoV-2

Szanowni Pacjenci,

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania wprowadziliśmy do oferty laboratoriumnowe badanie na obecność przeciwciał Anti-SARS-CoV-2.

Jest to test immunologiczny wykonywany metodą elektrochemiluminescencji „ECLIA”, służący do  jakościowego  wykrywania w surowicy krwi przeciwciał/w tym IgG/przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem 2/SARS-CoV-2/.

Cena badania to 55 zł (zawiera koszt badania z pobraniem materiału)

Badania można wykonać codziennie  od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i dni wolne od pracy w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, mieszczącej się przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie.

PUNKT POBRAŃ
wejście C, parter, gabinet 28
poniedziałek -piątek, w godz.  700-1100

LABORATORIUM CENTRALNE
poniedziałek -piątek, w godz.  1100-1800
soboty, niedziele i święta, w godz.   800-1800

Więcej informacji udziela Rejestracja Laboratorium: tel.91 810 59 18

Zapraszamy nie tylko osoby indywidualne ale także pracodawców, którzy chcieliby zlecić wykonanie badań swoim pracownikom. Istnieje możliwość pobrania krwi u pracowników także w siedzibie firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy mogą Państwo uzyskać:

Marketing – e-mail: marketing@109szpital.pl