Współpraca ze szpitalem w Niemczech

8 stycznia 2008

Szpital nawiązał współpracę ze szpitalem wojskowym Niemiec – Bundeswehrkrankenhaus w Hamburgu http://www.bundeswehrkrankenhaus-hamburg.de . W ramach tej współpracy odbyły się dwie wizyty kurtuazyjne delegacji naszego szpitala:
– w styczniu 2008 roku ppłk Zbigniew Kostrakiewicz w imieniu Komendanta Szpitala, podpisał list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy naszym szpitalem a szpitalem wojskowym Niemiec

Podpisanie_listu_intencyjnego___styczen_2008

– w czerwcu nasz szpital gościł w Szczecinie delegację z Niemiec. W ramach pobytu odbyło się zapoznanie ze strukturą szpitala i zadaniami realizowanymi na rzecz obronności jak i mieszkańców Szczecina. Dokonano wizytacji wybranych oddziałów szpitala.

Rewizyta_czerwiec_2008

– w sierpniu 2008 podczas obchodów 50 – lecia Bundeswehrkrankenhaus w Hamburgu na ręce Komendanta szpitala – płk mgr Dariusza KSIĘDZA został wręczony akt współpracy podpisany przez przedstawicieli władz Niemiec.

 wreczenie_aktu_wspolpracy___sierpien_2008 wpis_do_kroniki___sierpien_2008

W ramach nawiązanej współpracy szpital planuje organizacje konferencji popularno – naukowych w celu wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami oraz zorganizowanie wymiennych praktyk lekarskich personelu w obu szpitalach.