Współpraca z innymi ośrodkami

Współpraca ze Szpitalem Wojskowym Niemiec – Bundeswehrkrankenhaus w Hamburgu

W sierpniu 2008r. 109 Szpital nawiązał współpracę ze Szpitalem Wojskowym Niemiec – Bundeswehrkrankenhaus w Hamburgu.

Współpraca pomiędzy Szpitalami odbywa się na podstawie podpisanego porozumienia i dotyczy wymiany doświadczenia na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Siłach Zbrojnych RP i Federalnych Siłach Zbrojnych Niemiec oraz w zakresie stosowania nowoczesnych metod leczenia i pielęgnacji chorych z uwzględnieniem nowoczesnej aparatury medycznej.

W ramach  współpracy odbyło się kilka wizyt delegacji w obu placówkach.
styczniu 2008r. ppłk Zbigniew Kostrakiewicz w imieniu Komendanta Szpitala, podpisał list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy naszym Szpitalem a Szpitalem Wojskowym Niemiec

 

niemcy1

sierpniu 2008r. podczas obchodów 50 – lecia Bundeswehrkrankenhaus w Hamburgu na ręce Komendanta szpitala – płk mgr Dariusza KSIĘDZA został wręczony akt współpracy podpisany przez przedstawicieli władz Niemiec.

 

niemcy2

 

czerwcu 2008r. nasz Szpital gościł w Szczecinie delegację z Niemiec. W ramach pobytu odbyło się zapoznanie ze strukturą szpitala i zadaniami realizowanymi na rzecz obronności jak i mieszkańców Szczecina. Dokonano wizytacji wybranych oddziałów szpitala.

W dniach 24-26.03.2015r. przedstawiciele  109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w składzie: Komendant- płk mgr Marcin SYGUT, mgr Katarzyna GRABOWIECKA, lek. Andrzej RÓŻAŃSKI, ppłk. lek. Zdzisław MAŁYSZKA oraz mgr Mirosław SIUDAK, gościła z wizytą w Szpitalu Bundeswehry w Hamburgu.

Nasza delegacja została gościnnie przyjęta przez Komendanta Szpitala generała brygady dr. Joachima HOITZ oraz podległy mu personel.

 

niemcy3niemcy4

 

 

 

 

 

 

Powyższa wizyta była niezwykle owocna w  wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia personelu medycznego i pozwoliła na określenie zasad dalszej współpracy  między naszymi placówkami.