Wizyta delegacji 109 Szpitala Wojskowego w Bundeswehrkrankenhaus w Hamburgu

30 marca 2015

W dniach 24-26.03.2015r. przedstawiciele  109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w składzie: Komendant- płk mgr Marcin SYGUT, mgr Katarzyna GRABOWIECKA, lek. Andrzej RÓŻAŃSKI, ppłk. lek. Zdzisław MAŁYSZKA oraz mgr Mirosław SIUDAK, gościła z wizytą w Szpitalu Bundeswehry w Hamburgu.

Nasza delegacja została gościnnie przyjęta przez Komendanta Szpitala generała brygady dr. Joachima HOITZ oraz podległy mu personel.

Współpraca pomiędzy Szpitalami odbywa się na podstawie podpisanego porozumienia i dotyczy wymiany doświadczenia na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Siłach Zbrojnych RP i Federalnych Siłach Zbrojnych Niemiec oraz w zakresie stosowania nowoczesnych metod leczenia i pielęgnacji chorych z uwzględnieniem nowoczesnej aparatury medycznej.

Powyższa wizyta była niezwykle owocna w  wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia personelu medycznego i pozwoliła na określenie zasad dalszej współpracy  między naszymi placówkami.

Gruppenaufnahme Neurologie
Gruppenaufnahme Neurologie Gruppenaufnahme Neurologie
Gruppenaufnahme Neurologie Verabschiedung_2611 Gruppenaufnahme Neurologie