UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY…..

4 sierpnia 2019

W dniu 31 lipca 2019r.,  w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej, uroczyście żegnano Panie:

 ppłk dr n. med. Małgorzatę JEKEL-JUŹWIAK oraz por. Julitę RANGEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas uroczystości wspomniano o pełnionej służbie, zasługach i osiągnięciach Pań oraz odczytano laudację Pana płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Marka Paradowskiego związaną z odejściem  z wojska w stan spoczynku Pani ppłk dr n. med. Małgorzaty JEKEL-JUŹWIAK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppłk dr n. med. Małgorzata JEKEL-JUŹWIAK została powołana do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 1992r. Od początku swojej kariery zawodowej w mundurze związała się nierozłącznie z 109 Szpitalem Wojskowym a od 2002r. kierowała Zespołem Pracowni Medycyny Laboratoryjnej. Odznaczona brązowym i srebrnym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz srebrnym medalem ”Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie”

Laudacja

 por. Julita RANGEL – powołana do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 2000r. W 109 Szpitalu Wojskowym pełniła obowiązki Oddziałowej Bloków Operacyjnych. Brała udział w misjach polskich kontyngentów wojskowych: w 2006r. w PKW Irak VI zmiana oraz dwukrotnie w PKW Afganistan w latach 2013/2014 oraz 2016r. W czasie pełnienia służby odznaczona m.in. brązowym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz brązowym medalem ”Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie” a także Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu.

 

W imieniu komendanta 109 Szpitala bukiety kwiatów oraz pamiątkowe ryngrafy wręczył Paniom Zastępca komendanta ds. lecznictwa ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK.

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania, życzenia, kwiaty i upominki złożyły również przedstawicielki pielęgniarek i pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panie z wyraźnym wzruszeniem podziękowały za życzenia i wyrazy życzliwości oraz podzieliły się miłymi wspomnieniami z okresu pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z całego serca wierzymy, że żołnierska droga, którą podążały Panie przez minione lata, była przede wszystkim spełnieniem marzeń, pasji i zamiłowań. Dziękujemy za ten piękny czas, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę i służbę i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia.