UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU NA ODDZIAŁ REHABILITACJI

16 kwietnia 2015

W dniu 13.04.2015 r. odbyło się uroczyste przekazanie naszemu Szpitalowi sprzętu zakupionego ze środków zebranych podczas Walentynkowego Balu Charytatywnego zorganizowanego z inicjatywy Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Preissa,  Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju Tomasza Kloca oraz Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej płk. Dariusza Górniaka.

Podczas balu zbierano środki finansowe na zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacji 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

W czasie balu zebrano ok. 25 000,00 zł i za tę sumę  Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami zakupiło 8 specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych z szafkami.

Ze sprzętu medycznego będą korzystać zarówno weterani, kombatanci jak i pacjenci z regionu. To m. in. w tym oddziale szpitalnym mogą leczyć się żołnierze weterani lub weterani poszkodowani w czasie służby wojskowej pełnionej na misjach wojskowych  poza granicami kraju. Oddział rehabilitacji wyposażony jest we wszystkie urządzenia medyczne niezbędne do prowadzenia procesu rehabilitacyjno – leczniczego i stanowi dobrą bazę dla ratowania zdrowia pacjentów. Po ostatnim remoncie – we wszystkich pomieszczeniach zlikwidowano bariery architektoniczne, aby po oddziale mogły się poruszać osoby niepełnosprawne, gdyż w tym oddziale ta grupa pacjentów jest przeważająca. W oddziale chorzy mają do dyspozycji salę gimnastyczną, salę ciężarkowo-bloczkową i gabinety, w których zgromadzono potrzebny sprzęt specjalistyczny (m. in. urządzenia wytwarzające prądy o różnej częstotliwości, urządzenia do masażu limfatycznego i platformę stochastyczną).

 

1

2

3

4

5

6