Tele-porady, e-recepta, e-zwolnienie

26 marca 2020

Szanowni Pacjenci

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczenie osobistych kontaktów z pacjentami, lekarze POZ oraz specjaliści naszej przychodni udzielają świadczeń w postaci tele-porad.

Telewizyta zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim. Zatem należy rozważyć czy nie warto zamienić kontaktu osobistego na poradę telefoniczną.

Podczas tele-porady lekarze rodzinni (POZ) oraz specjaliści udzielają pacjentom konsultacji telefonicznej i decydują o dalszej formie leczenia oraz o możliwości kontaktu osobistego w sytuacjach tego wymagających.

Lekarze mogą wystawiać również e-receptę lub e-zwolnienie.

1/ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (lekarze rodzinni):

W celu otrzymania e-recepty wystawionej przez lekarzy POZ należy przesłać, na adres mailowy: przychodnia@109szpital.pl, dane pacjenta (imię i nazwisko, ostatnie 4 cyfry Pesel), aktualny numer telefonu kontaktowego, dane lekarza prowadzącego oraz nazwę przyjmowanych leków.

Kod do e-recepty pacjent otrzyma smsem na wskazany numer tel. lub zostanie podany telefonicznie.

E-zwolnienie wystawia lekarz rodzinny po wcześniej konsultacji z pacjentem, także podczas tele-porady.

Poniżej tel. kontaktowe do lekarzy POZ.

 • Lekarze POZ:

tel. 261 455 707, 261 455 532, 261 455 600

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00

2/ PORADNIE SPECJALISTYCZNE

E-receptę pacjent otrzymuje po wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą.

Poniżej numery kontaktowe do lekarzy specjalistów w poradniach.

 • Poradnia Alergologiczna – tel. 261 455 597

nie udziela świadczeń od 23.03 do 03.04.2020r. • Poradnia Chirurgii Ogólnej- tel. 261 455 505

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-13.00 • Poradnia Dermatologiczna – tel. 261 455 561

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. 9.00-11.00 • Poradnia Urologiczna – tel. 261 455 561

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00 • Poradnia Kardiologiczna – tel. 261 455 688

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00 • Poradnia Endokrynologiczna– tel. 261 455 509

poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00 • Poradnia Diabetologiczna– tel. 261 455 508 • Poradnia Neurologiczna – tel. 261 455 577

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-12.00 • Poradnia Okulistyczna – tel. 261 455 528

Poniedziałek-czwartek w godz. 9.00-12.00 • Poradnia Reumatologiczna – tel. 261 455 987

Poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9.00-12.00 • Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej – tel. 261 455 554

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-11.30 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – tel. 261 455 582

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-12.00 • Poradnia Psychologiczna– tel. 261 455 672

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-12.00 • Poradnia Chorób płuc (pulmonologiczna)

tel. 261 455 508

poniedziałek, środa w godz. 9.00-13.00 (dr. P. Marciniak)tel. 261 455 569

środa w godz. 8.00-12.00 (dr E. Zeńczak) • Poradnia Gastroenterologiczna– tel. 261 455 568

Wtorek w godz. 11.00-15.00 • Poradnia Ginekologiczno-położnicza – tel. 261 455 555

poniedziałek-piątek , godz. 9.00-12.00Szczegółowe informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00:

Rejestracja ogólna- tel. 261 455 562, tel. kom.606 719 613

e-mail: przychodnia@109szpital.pl