Szpital w dniu 14.08.2020

11 sierpnia 2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy
w zamian za dzień świąteczny wypadający w sobotę
15 sierpnia 2020r.-dzień 14 sierpnia 2020r.(piątek)
wyznaczono dniem wolnym dla pracowników
109 SzWzP SP ZOZ.

 

W dniu 14 sierpnia 2020r. Szpital będzie pracował w trybie dyżurowym, tj. jak w każdy dzień wolny od pracy.

 

                                             KOMENDANT
                                               płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO