Komenda

Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 261 45 58 00, fax.261 45 58 02

Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 455 803, fax. 261 455 802

Nieetatowy rzecznik prasowy:
p.o. lek. Robert SALAMON
tel. 261 45 58 03, fax. 261 45 58 02

Kierownik Przychodni Specjalistycznej:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 455 803, fax. 261 455 802

Kierownik Przychodni Stomatologicznej:
ppłk lek. stom. Małgorzta MAJEWSKA-DZIADOSZ
tel. 261 455 557

 

 

Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk Krzysztof JURKOWSKI
tel. 261 45 58 04

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
mgr Katarzyna GRABOWIECKA
tel.261 45 58 05

Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych/Główna Księgowa:
Julita JAŚKIEWICZ
tel. 261 455 815

Szef Logistyki:
cz.p.o ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 261 455 804
tel.kom. 606 716 866