Komenda

Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 91 810 58 00 lub 261 45 58 00,
fax.91 810 58 02 lub 261 45 58 02

Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa:
ppłk rez. lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 91 810 58 03 lub 261 455 803,
fax. 91 810 58 02 lub 261 455 802

Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891

Kierownik Przychodni Specjalistycznej:
ppłk rez. lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 91 810 58 03 lub 261 455 803,
fax. 91 810 58 02 lub 261 455 802

Kierownik Przychodni Stomatologicznej:
ppłk rez. lek. stom. Małgorzta MAJEWSKA-DZIADOSZ
tel. 91 810 55 57 lub 261 455 557

 

 

Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 810 58 07 lub 261 455 807

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 91 810 58 05 lub 261 45 58 05

Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych/Główna Księgowa:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 810 58 15 lub 261 455 815

Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 810 58 04 lub 261 455 804