Komenda

Komendant Szpitala:
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 810 58 00 lub 261 45 58 00,
fax.91 810 58 02 lub 261 45 58 02

Zastępca Komendanta ds. VI Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 91 810 58 07

Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa:
lek. Monika LEDER
tel. 91 810 58 03 lub 261 455 803,
fax. 91 810 58 02 lub 261 455 802

Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891

Kierownik Przychodni Stomatologicznej:
ppłk rez. lek. stom. Małgorzta MAJEWSKA-DZIADOSZ
tel. 91 810 58 87 lub 261 455 887

 

 

Zastępca Komendanta Szpitala ds. Pielęgniarstwa:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 91 810 58 05 lub 261 45 58 05

Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych/Główna Księgowa:
cz. p. o. Magdalena GRYGA
tel. 91 810 58 15 lub 261 455 815

Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 810 58 04 lub 261 455 804

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Koordynator ds dostępności:
Magdalena WOŁOSZCZUK

Audytor Wewnętrzny:
Małgorzata BADACH