Szczepionka chroniąca przed infekcją wirusem Sars-CoV-2

5 stycznia 2021

Do naszego szpitala trafiła kolejna partia 360 szczepionek chroniących przed infekcją wirusem Sars-CoV-2. Szczepieniom poddawana jest tzw.

„grupa 0” czyli pracownicy medyczni.

Szczepionki otrzymał najpierw personel medyczny, który pracuje bezpośrednio z chorymi na koronawirusa. Rozpoczęto również szczepienia personelu medycznego innych podmiotów medycznych, m.in. i z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczepionkę przyjął także komendant 109.

Szpitala Wojskowego z Przychodnią płk Krzysztof Pietraszko. Zaszczepili się także jego zastępca ppłk Krzysztof Jurkowski oraz naczelna pielęgniarka dr Katarzyna Grabowiecka.

Kolejna dostawa szczepionki chroniącej przed zachorowaniem na koronawirusa spodziewana jest w naszym szpitalu w najbliższy poniedziałek, 11 stycznia. Wówczas rozpocznie się kolejna partia szczepień.

Pracownicy ochrony zdrowia mogą nadal zgłaszać się do szczepień zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie internetowej www.109szpital.pl.

Wkrótce na stronie umieszczony zostanie także kalendarz, za pomocą którego będzie można rejestrować się do szczepienia.