Szczepimy kombatantów

5 lutego 2021

W naszym punkcie szczepień zlokalizowanym w Netto Arena w Szczecinie podajemy szczepionki bohaterom Armii Krajowej. Zasłużonych dla Polski seniorów zarejestrowaliśmy wcześniej w naszym szpitalu a do punktu szczepień przywieźli ich żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy opiekują się nimi od samego początku pandemii. W czwartek podczas szczepień kombatantów obecny był wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który podkreślił, że kombatanci to ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę i taka pomoc im się należy.


Obecni byli także komendant naszego szpitala płk Krzysztof Pietraszko oraz dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Borowczyk.
– Samotność to by mnie zgnębiła, w domu, samego. A tak teraz będę mógł chodzić na spacery, mogę przyjmować kogoś w domu. Cieszę się, że to zrobiłem – mówił jeden z kombatantów, mjr Zbigniew Piasecki, ps. „Czekolada”.


Do tych kombatantów, którzy nie mogli przyjechać do punktu osobiście, pojedzie mobilny zespół szczepień.