Szczepienia

8 stycznia 2021

Szanowni Państwo,

Informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie został wyznaczony jako szpital węzłowy i pmiejsce szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą tzw. GRUPA 0 .

Informujemy, iż istnieje nadal możliwość zgłoszenia w naszej placówce do szczepień personelu innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o zgłaszanie liczby osób wyrażających gotowość do zaszczepienia do dnia 14.01.2021 r.

Uzupełniony wg wzoru formularz, zawierający odpowiednio zabezpieczone dane osobowe,  należy przesłać w wersji edytowalnej na adres szczepieniacovid@109szpital.pl

Przy zgłoszeniach proszę o podanie nazwy placówki oraz danych osób do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, proszę o zebranie od pracowników którzy zadeklarowali wolę zaszczepienia oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru.

Skany oświadczeń proszę NIEZWŁOCZNIE przesłać na ww adres lub w wersji papierowej złożyć w Kancelarii Ogólnej naszego Szpitala w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem “Koordynator ds. szczepień COVID-19”.

Koordynator: Beata REMISZEWSKA tel. 261 455 535 (aktywny w godz. 8:00 – 14:00- dni robocze)

Osoby, z grupy O, które były już zgłoszone do szczepienia przeciwko COVID 19  i mają wystawione skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta – mogą planować termin szczepienia w dostępnym na naszej stronie kalendarzu szczepień.(kalendarz dostępny na stronie internetowej szpitala w zakładce Kalendarz szczepień Covid – 19)

Wzór formularza do pobrania:

  1. Zgłoszenie personelu do sczepienia
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Klauzula informacyjna dla osób, które zadeklarowały wolę szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)