Szczepienia przeciw COVID-19 dla żołnierzy oraz pracowników RON

„Informuję, że w sprawach szczepień żołnierzy i pracowników RON, można kontaktować się z Koordynatorem Szczepień od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00. Poza tymi godzinami w sprawach bardzo pilnych proszę przesłać wiadomość SMS.”

Realizując zadania wynikające z  „Koncepcji przeprowadzenia w resorcie obrony narodowej szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, proszę o niezwłoczne, w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2021 r, uzupełnienie wymaganych danych w systemie SEW on-line dotyczących osób deklarujących chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19 oraz danych osób już zaszczepionych, zgodnie z „ Instrukcją ewidencji, deklaracji i szczepień przeciw COVID-19 v3 ” ( do pobrania w aplikacji SEW on-line →Moduł Zdrowia→Deklaracje→Do pobrania) oraz ich wysłanie zgodnie z ww. instrukcją. Należy szczególnie zwrócić uwagę na poprawne wprowadzenie danych Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, etapu szczepienia i priorytetów oraz po zakończeniu wprowadzania danych wysłanie ich do OP-L z poziomu aplikacji.

 

Szanowni Państwo

W związku z realizacją w resorcie obrony narodowej szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uwzględniając postanowienia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 oraz zaakceptowanej przez Ministra Obrony Narodowej Koncepcji przeprowadzenia w resorcie obrony narodowej szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuję że 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ został wyznaczony do koordynowania ww. szczepień. Obecnie jesteśmy na etapie dopracowywania wspólnie z Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia oraz podmiotami leczniczymi z rejonu odpowiedzialności  VI OP-L szczegółów dotyczących ewidencjonowania osób deklarujących chęć zaszczepienia, wystawiania skierowań jak również samego procesu szczepienia. Planowany termin rozpoczęcia szczepień to 29 marca 2021 r. Wszelkie nowe informacji i ustalenia będą na bieżąco publikowane na naszej stronie w zakładce „Szczepienia przeciw COVID-19 dla żołnierzy oraz pracowników RON”. Poniżej dane kontaktowe Koordynatora procesu szczepień VI O-PL

KOORDYNATOR PROCESU SZCZEPIEŃ
VI Obwodu Profilaktyczno -Leczniczego
ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 606 731 303
fax. 91 810 55 67 lub 261 455 567
e-mail kierownikrbzmed@109szpital.pl

Informacje o charakterze niejawnym proszę przekazywać za pośrednictwem sieci MILNET-Z na adres jsypko895@milnet-z.ron.int