Spis telefonów

Izba Przyjęć

 Izba Przyjęć
tel. 261 455 831
tel. 261 455 522
tel. 261 455 564
tel./fax. 261 455 833
Koordynator tel. 261 45 58 08
Pielęgniarka oddziałowa
Celina GELLES-PRYĆ
tel./fax. 261-455-833

Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator:
dr n. med. Anna CHAMUŁA
tel. 261 45 58 36
Pielęgniarka Oddziałowa:
Danuta WOŹNIAK
tel. 261 45 59 86

Oddział Dermatologiczny

Koordynator:
dr n. med. Piotr JĘDRZEJCZYK
tel. 261 45 58 44
Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna CZAPLICKA
tel. 261 45 58 75

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Koordynator:
lek. Piotr BURSZEWSKI
 
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna GŁÓWKA
tel. 261 45 58 91
fax 261 45 58 48

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Koordynator:
cz.p.o mjr dr n. med. Robert KRYSTOWSKI
tel. 261 45 58 47
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Beata REMISZEWSKA
tel. 261 45 55 35

Oddział Chirurgii Ogólnej

Koordynator:
ppłk lek. Krzysztof PRZYGODZKI
tel. 261 45 58 45
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
tel. 261 455 701

Oddział Rehabilitacyjny

Koordynator:
lek. Jolanta PRÓBA
tel. 261 45 58 49
Pielęgniarka Oddziałowa
Edyta MIESZEK
tel. 261 45 58 50

Oddział Urologiczny

Ordynator:
lek. Norbert TARASZKIEWICZ
tel. 261 45 58 40
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
tel. 261 45 58 83

Oddział Otolaryngologiczny

Koordynator:
dr n. med. Andrzej DAŁEK
tel. 261 45 58 39
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna GŁÓWKA
tel. 261 45 58 91
fax 261 45 58 48

Oddział Kardiologiczny

Ordynator:
dr n. med. Ryszard RZEUSKI
tel. 261 45 58 37
Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa SMOLEŃSKA
tel. 261 45 59 86

Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej

Koordynator:
dr n. med. Ryszard KATROŃ
tel. 261 455 521
Pielęgniarka Oddziałowa:
Danuta WOŹNIAK
tel. 261 45 59 86

Zintegrowany Blok Operacyjny

lek. Piotr KORNAK tel. 261 45 58 86
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata SKRZYPEK
tel. 261 45 59 02

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 261 455 918
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 261 455 691
Pracownia Mikrobiologii tel. 261 455 826
Kierownik:
mgr Judyta ŻURAWOWICZ
tel. 261 455 919

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 261 45 59 29
Kierownik:
lek. Jacek SIEREDZIŃSKI
tel. 261 45 59 29

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator:
lek. Piotr KORNAK
tel. 261 45 58 42
Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara NOWAK
tel 261 45 56 67
tel 261 45 58 60

Pracownia Patomorfologii

Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 261 45 59 25

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 261 45 59 83
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 261 45 58 38

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 261 455 562

Przychodnia Przyszpitalna

Kierownik Przychodni:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 455 506
Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata OCHMAN-ZAWILIŃSKA
tel. 261 455 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 261 455 562 tel.
kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 261 455 555

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 606 728 770
tel. 261 455 557
Kierownik
ppłk lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki:
mgr farm. Jędrzej ZARZYCKI
tel. 261 45 59 45
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 261 45 59 37
Magazyn medyczny tel. 261 45 59 93

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 261 45 59 13
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 35 10 195-6

Administracja

Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 261 45 58 00
fax.261 45 58 02 sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 261 45 804
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 45 58 03
fax. 261 45 58 02
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 261 45 58 15
Młodszy asystent komendanta ds. pielęgniarstwa: tel./fax. 261 45 55 39
asystent@109szpital.pl
Nieetatowy rzecznik prasowy:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 261 45 58 05
fax. 261 45 58 02
Naczelna Pielęgniarka:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 261 45 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 261 45 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 261 45 58 06
Główny Księgowy:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 261 45 58 15
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Wiesława MAJZEL
finanse@109szpital.pl
tel. 261 45 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 261 45 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk mgr Jarosław KARCZEWSKI
tel. 261 45 58 04
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 261 45 58 24
Podoficer Zaopatrzenia:
mł. chor. Mariusz MISZTELA
tel. 261 45 58 25
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 261 45 59 88 261 45 58 00
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
tel. 261 455 868
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 261 455 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
Aneta KIERCZYŃSKA Bogusław KULA
tel. 261 455 942
zaopatrzenie@109szpital.pl
tel. 261 455 951
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności
mgr Marcin NOWAK
tel.261 455 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 261 455 573
iodo@109szpital.pl