Spis telefonów

Izba Przyjęć

 Izba Przyjęć
tel. 91 8105 831
tel. 91 8105 522
tel. 91 8105 916
Koordynator
tel. 91 8105 808
Sekretariat tel./fax. 91 8105 833

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat: tel. 91 8105 897
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Urszula MOROZA
tel. 91 8105 832

Oddział Dermatologiczny

Koordynator:
dr n. med. Piotr JĘDRZEJCZYK
tel. 91 8105 844
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna Główka
tel. 91 8105 875

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 8105 891
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna GŁÓWKA
tel. 91 8105 889

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Sekretariat: tel. 91 8105 847
Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 91 8105 535

Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat: tel. 91 8105 881
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
tel. 91 8105 963

Oddział Rehabilitacyjny

Koordynator:
lek. Jolanta PRÓBA
tel. 91 8105 849
Pielęgniarka Oddziałowa
Edyta MIESZEK
tel. 91 8105 850

Oddział Urologiczny

Ordynator:
lek. Norbert TARASZKIEWICZ
tel. 91 8105 840
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
tel. 91 8105 963

Oddział Otolaryngologiczny

Koordynator:
dr n. med. Andrzej DAŁEK
tel. 91 8105 839
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna GŁÓWKA
tel. 91 8105 891
tel. 91 8105 875

Oddział Kardiologiczny

Ordynator:
dr n. med. Ryszard RZEUSKI
tel. 91 8105 837
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Agnieszka ROKITA
tel. 91 8105 987

Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej

Sekretariat: tel. 91 8105 883
Pielęgniarka Oddziałowa:
p.o. mgr Agnieszka ROKITA
tel. 91 810 59 86

Zintegrowany Blok Operacyjny

Parter tel. 91 8105 904
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata SKRZYPEK
tel. 91 8105 902

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 91 8105 918
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 91 8105 691
Pracownia Mikrobiologii tel. 91 8105 826
Kierownik:
mgr Judyta ŻURAWOWICZ
tel. 91 8105 919

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 91 8105 929

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator:
lek. Piotr KORNAK
tel. 91 8105 842
Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara NOWAK
tel 91 8105 962

Pracownia Patomorfologii

Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 91 8105 925

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 91 8105 983
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 91 8105 838

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 572 085 066

Przychodnia Przyszpitalna

Pielęgniarka Przełożona: tel. 91 8105 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 91 8105 931 tel.
kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 91 8105 926

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 91 8105 887 lub 606 728 770
Kierownik
ppłk lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
tel. 91 8105 557

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki:
mgr farm. Jędrzej ZARZYCKI
tel. 91 8105 945
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 91 8105 937
Magazyn medyczny tel. 91 8105 993

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 91 8105 913
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 8105 862
tel. 91 35 10 195
tel. 91 35 10 196

Administracja

Komendant Szpitala:
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 8105 800
fax.91 8105 802
sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
cz.p.o. ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 91 810 58 07
tel. 606 731 303

Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
 lek. Monika LEDER
tel. 91 8105 803
fax.91 8105 802
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 8105 815
Rzecznik prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891
Naczelna Pielęgniarka:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 91 8105 805
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 91 8105 982
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 91 8105 970
tel. 91 8105 806
Główny Księgowy:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 8105 815
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Magdalena GRYGA
finanse@109szpital.pl
tel. 91 8105 816
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 91 8105 811
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 8105 804
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 91 8105 824
Podoficer Zaopatrzenia:
mł. chor. Mariusz MISZTELA
tel. 91 8105 824
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 91 8105 988
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 91 8105 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
Aneta KIERCZYŃSKA
Mieczysław WÓJCIAK
tel. 91 8105 951
zaopatrzenie@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności
mgr Marcin NOWAK
tel. 91 8105 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 91 8105 940
iodo@109szpital.pl