Spis telefonów

 

Administracja telefon, e-mail
Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 261 45 58 00
fax.261 45 58 02
sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk Krzysztof JURKOWSKI
tel. 261 45 804
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 45 58 03
fax. 261 45 58 02
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
Julita JAŚKIEWICZ
 tel. 261 45 5815
Młodszy asystent komendanta ds pielęgniarstwa: tel./fax. 261 455  985
asystent@109szpital.pl
Nieetatowy rzecznik prasowy:
ppłk lek. Arkadiusz STRFANIAK
tel. 261 45 58 03
fax. 261 45 58 02
Naczelna Pielęgniarka:
mgr Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 261 45 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych
mgr Izabela BOBIK
mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 261 45 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii
Zofia STRZELECKA
tel. 261 45 58 06
Główny Księgowy:
Julita JAŚKIEWICZ
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Wiesława MAJZEL
finanse@109szpital.pl
tel. 261 45 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 261 45 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk mgr Jarosław KARCZEWSKI
tel. 91 810 58 04
logistyka@109szpital.pl
Starszy Magazynier:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 261 45 58 24
Podoficer Zaopatrzenia:
mł. chor. Mariusz MISZTELA
tel. 261 45 58 25
Starszy Specjalista ds. marketingu:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
Koordynator Pakietu Onkologicznego
mgr Żaklina KLEPAJCZUK
tel. 261 45 59 88
261 45 58 00
marketing@109szpital.pl
marketing2@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
tel. 261 455 868
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 261 455 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
mgr Zofia CZERNIKIEWICZ
Bogusław KULA
tel. 261 455 942
zaopatrzenie@109szpital.pl
tel. 261 455 951
Kierownik Sekcji Informatyki i Łaczności 
mgr Marcin NOWAK
tel.261 455 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan Wiśniewski
tel. 261 455 573
iodo@109szpital.pl
 
Izba Przyjęć tel. 261 455 831
tel./fax. 261 455 833
Koordynator
tel. 261 45 58 08
Pielęgniarka oddziałowa
Celina GELLES-PRYĆ
tel./faks 810-58-33
Zintegrowany Blok Operacyjny
lek. Piotr KORNAK tel. 261 45 58 86
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata Skrzypek
tel. 261 45 59 02
Oddział Chorób Wewnętrznych
Koordynator:
dr n. med. Anna CHAMUŁA
tel. 261 45 58 36
Pielęgniarka Oddziałowa:
Danuta WOŹNIAK
tel. 261 45 59 86
Oddział Dermatologiczny
Koordynator:
dr n. med. Piotr JĘDRZEJCZYK
tel. 261 45 58 44
Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna CZAPLICKA
tel. 261 45 58 75
Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
Koordynator:
lek. Piotr BURSZEWSKI
 
Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna GŁÓWKA
tel. 261 45 58 91
fax 261 45 58 48
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Koordynator:
lek. Ryszard OWCZAREK
tel. 261 45 58 47
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Beata REMISZEWSKA
tel. 261 45 55 35
 Oddział Chirurgii Ogólnej
Koordynator:
ppłk lek. Krzysztof PRZYGODZKI
tel. 261 45 58 45
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata Niemczycka
tel. 261 455 701
Oddział Rehabilitacyjny
Koordynator:
Jolanta Próba
tel. 261 45 58 49
Pielęgniarz Oddziałowy
mgr Grzegorz WĄCHAŁA
tel. 261 45 55 64
Oddział Urologiczny
Ordynator:
lek. Norbert TARASZKIEWICZ
tel. 261 45 58 40
Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
tel. 261 45 58 83
Oddział Otolaryngologiczny
Koordynator:
dr n. med. Andrzej DAŁEK
tel. 261 45 58 39
Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna CZAPLICKA
tel. 261 45 58 75
Oddział Kardiologiczny
Ordynator:
lek. Ryszard RZEUSKI
tel. 261 45 58 37
Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa SMOLEŃSKA
tel. 261 45 59 86
Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej
Koordynator:
lek. Ryszard KATROŃ
 tel. 261 455 521
Pielęgniarka Oddziałowa:  tel. 261 455 883
Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej
Rejestracja tel. 261 455 918
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 261 455 691
Pracownia Mikrobiologii
tel. 261 455 826
Kierownik:
Judyta Żurawowicz
tel. 261 455 919
Pracownia Radiologii
Rejestracja: tel. 261 45 59 29
Kierownik:
lek. Jacek SIEREDZIŃSKI
tel. 261 45 59 29
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator:
lek. Piotr KORNAK
tel. 261 45 58 42
Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara NOWAK
tel 261 45 56 67
tel 261 45 58 60
Pracownia Patomorfologii
Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 261 45 59 25
Pracownia Medycyny Nuklearnej
Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 261 45 59 83
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 261 45 58 38
Pracownia Endoskopowa
Rejestracja tel. 261 455 562
Przychodnia Przyszpitalna
Kierownik Przychodni:
ppłk lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 261 455 506
Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata OCHMAN-ZAWILIŃSKA
tel. 261 455 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 261 455 562
tel. kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-połoznicza tel. 261 455 555
Przychodnia Stomatologiczna
Rejestracja tel. 606 728 770
tel.  261 455 557
Kierownik
ppłk lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 
Apteka Zakładowa
Kierownik Apteki:
cz.p.o. mgr farm. por. Agata BOCHEŃSKA
tel. 261 45 59 45
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 261 45 59 37
Magazyn medyczny tel. 261 45 59 93
Centralna Sterylizatornia
Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 261 45 59 13
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 35 10 195-6