Spis telefonów

Izba Przyjęć

Sekretariat
tel./fax. 91 8105 833
Koordynator
tel. 91 8105 808
Izba Przyjęć tel. 91 8105 831
tel. 91 8105 522
tel. 91 8105 916
izbaprzyjec@109szpital.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat tel. 91 8105 897
sekretarka_wewnetrzny@109szpital.pl
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 832
oddzialowawew@109szpital.pl

Oddział Dermatologiczny

Koordynator tel. 91 8105 844
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 875
dermatologia@109szpital.pl

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 889
Dyżurka Pielęgniarek tel. 91 8105 891

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Sekretariat tel. 91 8105 847
sekretariatplastyka@109szpital.pl
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 535
plastyka@109szpital.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat: tel. 91 8105 881
sekretarkachirurgiaog@109szpital.pl

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 963
chirurgiaogolna@109szpital.pl

Oddział Rehabilitacyjny

Koordynator tel. 91 8105 849
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 850
rehabilitacja@109szpital.pl

Oddział Urologiczny

Sekretariat
sekretarkaurologia@109szpital.pl
Ordynator tel. 91 8105 840
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 963

Oddział Otolaryngologiczny

Koordynator tel. 91 8105 839
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 891
tel. 91 8105 875
otolaryngologia@109szpital.pl

Oddział Kardiologiczny

Ordynator tel. 91 8105 837
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 986
kardiologia@109szpital.pl

Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej

Sekretariat tel. 91 8105 883
endokrynologia@109szpital.pl
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 810 59 86

Zintegrowany Blok Operacyjny

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 902
blokoperacyjny@109szpital.pl
Parter tel. 91 8105 904

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 91 8105 918
laboratorium@109szpital.pl
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 91 8105 691
laboratorium_serologia@109szpital.pl
Pracownia Mikrobiologii tel. 91 8105 826
Kierownik tel. 91 8105 919

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 91 8105 929
radiologia@109szpital.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator tel. 91 8105 842
Pielęgniarka Oddziałowa tel 91 8105 962
oiom@109szpital.pl

Pracownia Patomorfologii

Kierownik tel. 91 8105 925
patomorfologia@109szpital.pl

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej tel. 91 8105 983
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 91 8105 838

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 572 085 066
endoskopia@109szpital.pl
endoskopia2@109szpital.pl

Przychodnia Przyszpitalna

Pielęgniarka Przełożona tel. 91 8105 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni tel. 91 8105 931
kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 91 8105 926

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 91 8105 887 lub 606 728 770
stomatologia@109szpital.pl
stomatologia1@109szpital.pl
Kierownik tel. 91 8105 557

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki tel. 91 8105 945
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 91 8105 937
zamowienia.apteka@109szpital.pl
Magazyn medyczny tel. 91 8105 993
magazynmedycznyapteka@109szpital.pl

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca tel. 91 8105 913
centralnasterylizatornia@109szpital.pl
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 8105 862
tel. 91 35 10 195
tel. 91 35 10 196

Administracja

Komendant Szpitala tel. 91 8105 800
fax.91 8105 802
sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego tel. 91 810 58 07
tel. 606 731 303

Zastępca Komendanta ds. lecznictwa tel. 91 8105 803
fax.91 8105 802
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych tel. 91 8105 815
Rzecznik prasowy tel. 607 600 891
Naczelna Pielęgniarka tel. 91 8105 805
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax 91 8105 982
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii tel. 91 8105 970
tel. 91 8105 806
pielepidemiologiczna@109szpital.pl
Główny Księgowy tel. 91 8105 815
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego finanse@109szpital.pl
tel. 91 8105 816
Kierownik Sekcji Kadr tel. 91 8105 811
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki tel. 91 8105 804
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej tel. 91 8105 824
Podoficer Zaopatrzenia tel. 91 8105 824
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego
tel. 91 8105 988
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej tel. 91 8105 944
dzialtechniczny@109szpital.pl
Sekcja Sprzętu Medycznego tel. 91 8105 951
zaopatrzenie@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności tel. 91 8105 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel. 91 8105 940
iodo@109szpital.pl