Spis Telefonów

IZBA PRZYJĘĆ
tel. 91 810 59 05 lub 261 455 905,  91 810 58 31 lub 261 455 831

 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
SEKRETARIATtel. 91 810 58 97 lub 261 455 897
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 10:00-13:00
Gabinet lekarski – 91 810 58 68 lub 261 455 868
Pielęgniarka Oddziałowa – 91 810 58 32 lub 261 455 832

ODDZIAŁ KARDIOLOGII:
SEKRETARIAT- tel. 91 810 56 37 lub 261 455 637
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-10:00
GABINET  LEKARSKI – tel. 91 810 58 09 lub 261 455 809
DYŻURKA PIELĘGNIAREK  – tel. 91 810 58 75 lub 261 455 875

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ:
GABINET LEKARSKI – tel. 606 731 934
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 12:00-14:00
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel.  91 810 58 90 lub 261 455 890

ODDZIAŁ CHIRURGII/UROLOGII
SEKRETARIAT  – tel. 91 810 58 81 lub 261 455 881

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
DYŻURKA PIELĘGNIAREK- tel. 91 810 59 57 lub 261 455 957
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 14:00-16:00
GABINET LEKARSKI  -tel. 91 810 58 42 lub 261 455 842

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 91 810 59 18 lub 261 455 918
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 91 810 59 61 lub 261 455 961
Pracownia Mikrobiologii tel. 91 810 58 26 lub 261 455 826
Kierownik:
mgr Judyta ŻURAWOWICZ
tel. 91 810 59 19 lub 261 455 919

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 91 810 59 29 lub 261 455 929
Kierownik: tel. 91 810 59 29 lub 261 455 929

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

GABINET LEKARSKI   tel. 91 810 58 42 lub 261 455 842
DYŻURKA PIELĘGNIAREK tel. 91 810 59 57 lub 261 455 957

Pracownia Patomorfologii

Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 91 810 59 25 lub 261 455 925

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 91 810 59 83 lub 261 455 983
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 91 810 58 38 lub 261 455 838

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 91 810 59 31 lub 261 455 931

Przychodnia Przyszpitalna

Kierownik Przychodni:
ppłk rez. lek. Arkadiusz STEFANIAK
 
Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata OCHMAN-ZAWILIŃSKA
tel. 91 810 55 98 lub 261 455 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 91 810 59 31 lub 261 455 931
tel. kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 91 810 59 26 lub 261 455 926

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 606 728 770
tel. 91 810 55 57 lub 261 455 557
Kierownik
ppłk rez. lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki:
mgr farm. Jędrzej ZARZYCKI
tel. 91 810 59 45 lub 261 45 59 45
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 91 810 59 37 lub 261 45 59 37
Magazyn medyczny tel. 91 810 59 93 lub 261 45 59 93

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 91 810 59 13 lub 261 45 59 13
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego 91 35 10 195 lub 91 35 10 196

Administracja

Komendant Szpitala:
płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO
tel. 91 810 58 00 lub 261 45 58 00
fax. 91 810 58 02 lub 261 45 58 02 sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 810 58 04 lub 261 45 804
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
ppłk rez. lek. Arkadiusz STEFANIAK
tel. 91 810 58 03 lub 261 45 58 03
fax. 91 810 58 02 lub 261 45 58 02
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 810 58 15 lub 261 45 58 15
Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891
rzecznik@109szpital.pl
Naczelna Pielęgniarka:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 91 810 58 05 lub 261 45 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 91 810 59 82 lub 261 45 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 91 810 58 06 lub 261 45 58 06
Główny Księgowy:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 810 58 15 lub 261 45 58 15
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Jadwiga PRUSACZYK
finanse@109szpital.pl
tel. 91 810 58 16 lub 261 45 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 91 810 58 11 lub 261 45 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 810 58 04 lub 261 45 58 04
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 91 810 58 24 lub 261 45 58 24
Podoficer Zaopatrzenia:
tel. 91 810 58 25 lub 261 45 58 25
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 91 810 59 88 lub 261 45 59 88
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI

sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 91 810 59 44 lub 261 455 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
Aneta KIERCZYŃSKA
Mieczysław WÓJCIAK

zaopatrzenie@109szpital.pl
tel. 91 810 59 51 lub 261 455 951
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności
mgr Marcin NOWAK
tel.91 810 58 67 lub 261 455 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 91 810 59 40 lub 261 455 940
iodo@109szpital.pl