Spis Telefonów

Przychodnia Przyszpitalna

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 91 810 59 31
rejestracjaprzychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 91 810 59 26

Izba Przyjęć

Sekretariat: tel. 91 810 58 33
Izba Przyjęć: tel. 91 810 58 31
tel. 91 810 58 28
Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 08

Oddział Ortopedyczny

Sekretariat: tel. 91 810 58 47
Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 63
Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 810 58 88

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat:

tel. 91 810 58 97

wewnetrzny@109szpital.pl

Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 68

Oddział Kardiologiczny

Sekretariat:

tel. 91 810 58 23

Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 09
Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 810 58 80

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

Sekretariat: tel. 91 810 58 81
Gabinet Lekarski:

tel. 91 810 58 61

Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 810 58 90

Oddział Urologii

Sekretariat: tel. 91 810 58 81
Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 27
Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 810 58 90

Oddział Endokrynologiczny

Sekretariat: tel. 91 810 58 23
Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 41

Oddział Rehabilitacji

Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 59
Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 810 58 86

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Sekretariat: tel. 91 810 58 91

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – pododdział Otolaryngologiczny

Sekretariat: tel. 91 810 58 82
Gabinet Lekarski: tel. 91 810 58 39

Oddział Dermatologiczny

Dyżurka Pielęgniarek: tel. 91 810 58 75

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet lekarski:
tel. 91 810 58 60
Dyżurka pielęgniarek: tel. 91 810 59 57

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 91 810 59 18
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 91 810 59 61
Pracownia Mikrobiologii tel. 91 810 58 26
Kierownik: tel. 91 810 59 19

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 91 810 59 29
Kierownik: tel. 91 810 59 29

Pracownia Patomorfologii

Kierownik: tel. 91 810 59 25

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej: tel. 91 810 59 83
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 91 810 58 38

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 91 810 58 51

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 91 810 58 87
Kierownik

tel. 91 810 58 87

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki: apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 91 810 59 59
Magazyn medyczny tel. 661 419 893

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca: tel. 91 810 59 13

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego 91 35 10 195 lub 91 35 10 196

Administracja

Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891
rzecznik@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK,  mgr Beata DĘBSKA,
tel./fax 91 810 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 91 810 58 06
Główna Księgowa:
p.o. Małgorzata SZELĄGIEWICZ
tel. 91 810 58 15
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Magdalena GRYGA
finanse@109szpital.pl
tel. 91 810 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 91 810 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 810 58 04
logistyka@109szpital.pl
Starszy Specjalista ds. marketingu:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 91 810 59 88
marketing@109szpital.pl
Koordynator Opieki Onkologicznej:
tel. 606 731 934
email: koordynatorDILO@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
91 810 59 42
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 91 810 59 44
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności tel.91 810 58 55
kierownik_it@109szpital.pl

Zastępca Kierownika Sekcji Informatyki i Łączności:
mgr Marcin NOWAK

tel.91 810 58 67
informatyk@109szpital.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 91 810 59 40
iodo@109szpital.pl

Koordynator ds. dostępności
Magdalena Wołoszczuk

e-mail: iso@109szpital.pl

Komenda

Komendant Szpitala:
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 810 58 00
fax. 91 810 58 02
sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 91 810 58 07
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
lek. Monika LEDER
tel. 91 810 58 03
fax. 91 810 58 02
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
p. o. Małgorzata SZELĄGIEWICZ
tel. 91 810 58 15 lub 261 455 815
Zastępca Komendanta Szpitala ds. Pielęgniarstwa:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 91 810 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl