Spis Telefonów

IZBA PRZYJĘĆ

SEKRETARIAT – tel. 91 8105 833
Izba Przyjęć: tel. 91 810 59 16,  91 810 58 31
Gabinet lekarski: tel. 91 8105 808

ODDZIAŁ ORTOPEDII:
SEKRETARIAT- tel. 91 810 58 47
Gabinet lekarski – 91 810 58 63
Pielęgniarka Oddziałowa – 91 810 55 35

 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
SEKRETARIATtel. 91 810 58 97
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 10:00-13:00
Gabinet lekarski – 91 810 58 68
Pielęgniarka Oddziałowa – 91 810 58 32

ODDZIAŁ KARDIOLOGII:
SEKRETARIAT- tel. 91 810 56 37
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-10:00
GABINET  LEKARSKI – tel. 91 810 58 09
DYŻURKA PIELĘGNIAREK  – tel. 91 810 58 75

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ:
GABINET LEKARSKI – tel. 606 731 934
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 12:00-14:00
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel.  91 810 58 90

ODDZIAŁ CHIRURGII/UROLOGII
SEKRETARIAT  – tel. 91 810 58 81

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
DYŻURKA PIELĘGNIAREK- tel. 91 810 59 57
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 14:00-16:00
ORDYNATOR  -tel. 91 810 58 42

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 91 810 59 18
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 91 810 59 61
Pracownia Mikrobiologii tel. 91 810 58 26
Kierownik:
mgr Judyta ŻURAWOWICZ
tel. 91 810 59 19

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 91 810 59 29
Kierownik: tel. 91 810 59 29

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

GABINET LEKARSKI   tel. 91 810 58 42
DYŻURKA PIELĘGNIAREK tel. 91 810 59 57

Pracownia Patomorfologii

Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 91 810 59 25

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 91 810 59 83
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 91 810 58 38

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 91 810 59 31

Przychodnia Przyszpitalna

Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata OCHMAN-ZAWILIŃSKA
tel. 91 810 55 98
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 91 810 59 31
tel. kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 91 810 59 26

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 606 728 770
tel. 91 810 55 57
Kierownik
ppłk rez. lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki:
mgr farm. Jędrzej ZARZYCKI
tel. 91 810 59 45
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 91 810 59 37
Magazyn medyczny tel. 91 810 59 93

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 91 810 59 13
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego 91 35 10 195 lub 91 35 10 196

Administracja

Komendant Szpitala:
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 810 58 00
fax. 91 810 58 02
sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
cz.p.o. ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 91 810 58 04 lub 261 45 804
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
lek. Monika LEDER
tel. 91 810 58 03 lub 261 455 803
fax. 91 810 58 02 lub 261 455 802
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 810 58 15
Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891
rzecznik@109szpital.pl
Naczelna Pielęgniarka:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 91 810 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 91 810 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 91 810 58 06
Główny Księgowy:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 91 810 58 15
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Magdalena GRYGA
finanse@109szpital.pl
tel. 91 810 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 91 810 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 810 58 04
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 91 810 58 24
Podoficer Zaopatrzenia:
tel. 91 810 58 25
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 91 810 59 88
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI

sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 91 810 59 44
Sekcja Sprzętu Medycznego:
Aneta KIERCZYŃSKA
Mieczysław WÓJCIAK

zaopatrzenie@109szpital.pl
tel. 91 810 59 51
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności
mgr Marcin NOWAK
tel.91 810 58 67
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 91 810 59 40
iodo@109szpital.pl