Skargi i Wnioski

  1. Pacjent ma możliwość złożenia skargi i wniosku do komendanta Szpitala w formie pisemnej i ustnej
  2. Skargi i wnioski w formie ustnej Komendant przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu, tel. 91 810 58 00 lub 261 455 800, email: sekretariat@109szpital.pl. (jeżeli jest to sprawa wymagająca pilnej interwencji petent przyjmowany jest bez zbędnej zwłoki). Ponadto skargi/wnioski dotyczące kwestii medycznych są rozpatrywane na bieżąco przez Zastępcę Komendanta ds. lecznictwa.
  3. Skargi w formie pisemnej można kierować listownie na adres Szpitala lub mailowo: sekretariat@109szpital.pl.