Skargi i Wnioski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do wglądu u Pełnomocnika Komendanta ds. Praw Pacjenta i Jakości, oraz w miejscach świadczenia usług medycznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Szpitala.

PRAWA PACJENTA

w 109 SZPITALU WOJSKOWYM  Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ  W SZCZECINIE

 

Każdy pacjent lub osoba go reprezentująca w przypadku naruszenia praw pacjenta może złożyć wniosek lub skargę:

osobiście :

 • Pełnomocnik Komendanta ds. Praw Pacjenta i Jakości-

Budynek Administracji Szpitala, pokój nr 27,

 w każdy czwartek w godz. 10.00 – 12.00

 • Komendant – budynek Szpitala wejście A , Komenda, parter
  w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 15.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu, tel. 261 455 800, email: sekretariat@109szpital.pl

telefonicznie :

 • 261 455 800 – sekretariat Komendanta
 • czwartek i piątek w godz. 08.00 – 14.30 tel. 261 455 892- Pełnomocnik Komendanta ds. Praw Pacjenta i Jakości

pisemnie :

 • na adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
 1. Piotra Skargi 9-11 ,70-965 Szczecin
 • drogą elektroniczną na adres: kancelaria@109szpital.pl; prawapacjenta@109szpital.pl

 

lub do instytucji tj.:

 • Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

71- 470 Szczecin, ul. Arkońska 45 faks 91 425 11 88  poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00

www.nfz-szczecin.pl e-mail:skargi@nfz-szczecin.pl

        

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia 800 190 590,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46

sekretariat: tel. 22 532 82 50; fax 22 532 82 30 www.rpp.gov.pl e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

 1. Pacjent ma możliwość złożenia skargi i wniosku do komendanta Szpitala w formie pisemnej i ustnej
 2. Skargi i wnioski w formie ustnej Komendant przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu, tel. 91 810 58 00 lub 261 455 800, email: sekretariat@109szpital.pl. (jeżeli jest to sprawa wymagająca pilnej interwencji petent przyjmowany jest bez zbędnej zwłoki).
 3. Skargi w formie pisemnej można kierować listownie na adres Szpitala lub mailowo: sekretariat@109szpital.pl.