Skargi i Wnioski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do wglądu u Pełnomocnika Komendanta ds. Praw Pacjenta, oraz w miejscach świadczenia usług medycznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Szpitala.

PRAWA PACJENTA

w 109 SZPITALU WOJSKOWYM  Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ  W SZCZECINIE

 

Każdy pacjent lub osoba go reprezentująca w przypadku naruszenia praw pacjenta może złożyć wniosek lub skargę:

osobiście :

 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Pani Alicja Kunicka – wejście A, sekretariat
 • Komendant – budynek Szpitala wejście A, w każdy wtorek w godz. 14.00 – 17.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu, tel. 261 455 800, e-mail: sekretariat@109szpital.pl

telefonicznie :

 • 261 455 800 – sekretariat Komendanta
 • piątek w godz. 8.00-14.30 tel. 261 455 800 – Pełnomocnik Komendanta ds. Praw Pacjenta

pisemnie :

 • na adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
  Piotra Skargi 9-11 ,70-965 Szczecin
 • drogą elektroniczną na adres: kancelariaogólna@109szpital.pl, sekretariat@109szpital.pl
 • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /109SzpitalWojskowy/SkrytkaESP)

 

lub do instytucji:

 • Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Sekcja Skarg i Wniosków, ZOW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
faks 91 425 11 88
e-mail: skargi@nfz-szczecin.pl
pracownicy Sekcji rozpatrują skargi i wnioski w dniach i godzinach urzędowania

        

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

Bezpłatna infolinia 800 190 590,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46

sekretariat: tel. 22 532 82 50; fax 22 532 82 30 www.rpp.gov.pl e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)