Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-965 Szczecin

Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata Ochman – Zawilińska
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
tel. 91 810 59 95

W naszej Przychodni udzielamy świadczeń w zakresie:

  1. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – 22 Poradnie
  2. Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 4 gabinety w tym 1 pediatryczny

Przychodnia czynna jest:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni:
telefonicznie pod nr 91 810 59 31
Osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,
oraz elektronicznie: e-mail: rejestracjaprzychodnia@109szpital.pl

Do poszczególnych poradni wymagane są skierowania od lekarzy rodzinnych lub lekarzy specjalistów. Skierowania nie są wymagane do: ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry i dentysty.

We wszystkich poradniach porad i konsultacji udzielają lekarze specjaliści zatrudnieni w profilowych Oddziałach oraz w Przychodni Przyszpitalnej 109 Szpitala Wojskowego.
Merytoryczny nadzór nad Poradniami specjalistycznymi sprawują Ordynatorzy Oddziałów.
Merytoryczny nadzór nad poradnią Ginekologiczną pełni Pani dr M. Woźniak. Merytoryczny nadzór nad poradnią Zdrowia Psychicznego pełni Pani dr W. Kubicka
Wszystkie Poradnie korzystają z pełnej wysokospecjalistycznej bazy diagnostycznej.

 

logotyp NFZ