Przychodnia Specjalistyczna

zdj1Przychodnia
109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-965 Szczecin

Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata Ochman – Zawilińska
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
tel. 91 810 59 95

W naszej Przychodni udzielamy świadczeń w zakresie:

  1. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – 22 Poradnie
  2. Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 4 gabinety w tym 1 pediatryczny

Przychodnia czynna jest:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni:
telefonicznie pod nr 91 810 59 31
tel. kom. 606 719 613
Osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,
oraz elektronicznie: e-mail: przychodnia@109szpital.pl

Do poszczególnych poradni wymagane są skierowania od lekarzy rodzinnych lub lekarzy specjalistów. Skierowania nie są wymagane do: ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry i dentysty.

We wszystkich poradniach porad i konsultacji udzielają lekarze specjaliści zatrudnieni w profilowych Oddziałach oraz w Przychodni Przyszpitalnej 109 Szpitala Wojskowego.
Merytoryczny nadzór nad Poradniami specjalistycznymi sprawują Ordynatorzy Oddziałów.
Wszystkie Poradnie korzystają z pełnej wysokospecjalistycznej bazy diagnostycznej.

logotyp NFZ

zdj.2