Poradnia Diabetologiczna

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni:logotyp NFZ
telefonicznie pod nr 91 810 59 31
Osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.
e-mail: rejestracjaprzychodnia@109szpital.pl

Poradnia czynna jest:

poniedziałek 14:00-18:00

Diabetolog świadczy usługi w zakresie:

  1. Kompleksowej edukacji i reedukacji pacjentów i ich rodzin
  2. Oceny wyrównania metabolicznego
  3. Prewencji powikłań późnych (ocena funkcji nerek)
  4. Prewencji schorzeń układu sercowo- naczyniowego
  5. Kwalifikacji do leczenia szpitalnego
  6. Kierowania na konsultacje okulistyczne w celu wcześniejszego wspomagania i leczenia szpitalnego