Pracownia RTG

PRACOWNIA RADIOLOGII

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
PRACOWNIA RTG
1 RTG BARKU – 1 RZUT 40
2 RTG BARKU – 2 RZUT 60
3 RTG BARKU – PORÓWNAWCZE 60
4 RTG BIODROWY STAW – 2 RZUT 60
5 RTG BIODROWE STAWY – PORÓWNAWCZE 40
6 RTG CYSTOGRAFIA MIKCYJNA 250
7 RTG CZASZKI – 1 RZUT 40
8 RTG CZASZKI – 2 RZUTY 60
9 RTG CZASZKI – 3 RZUTY 70
10 RTG JAMY BRZUSZNEJ 60
11 RTG KLATKI PIERSIOWEJ PA 40
12 RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 40
13 RTG KLATKI PIERSIOWEJ PA + BOCZNE 60
14 RTG KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM W PRZEŁYKU AP + BOCZNE 110
15 RTG KOLANOWY STAW PA + BOK 60
16 RTG KOLANOWE STAWY PORÓWNAWCZE AP+ BOK 80
17 RTG KOLANOWE STAWY NA STOJĄCO AP+ BOK 80
18 RTG KOŚCI KRZYŻOWEJ 60
19 RTG KRZYŻOWO BIODROWE BIODROWE STAWY – 1 RZUT 40
20 RTG KRZYŻOWO BIODROWE BIODROWE STAWY – 2 RZUTY 60
21 RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP + BOCZNE 60
22 RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO – CZYNNOŚCIOWE 60
23 RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO – SKOŚNE 60
24 RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO – CELOWANE NA KRĄG OBROTOWY 40
25 RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP + BOCZNE 60
26 RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO- KRZYŻOWEGO AP + BOCZNE 60
27 RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO- KRZYŻOWEGO – CZYNNOŚCIOWE 60
28 RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO- KRZYŻOWEGO – ” NA PIESKI” 60
29 RTG ŁOKCIOWY STAW AP + BOCZNE 60
30 RTG ŁOPATKI – 1 RZUT 40
31 RTG ŁOPATKI – 2 RZUTY 40
32 RTG MIEDNICY – 1 RZUT 60
33 RTG MIEDNICY AP + OSIOWE GINEKOLOGICZNE 40
34 RTG MIEDNICA MAŁA – SPOJENIE ŁONOWE 60
35 RTG MOSTKA – 1 RZUT 50
36 RTG MOSTKA – 2 RZUTY 40
37 RTG MOSTKOWO- OBOJCZYKOWYCH STAWÓW 40
38 RTG NADGARSTKA AP + BOCZNE/ SKOŚNE 60
39 RTG NADGARSTKA PORÓWNAWCZE AP + BOCZNE 40
40 RTG NADGARSTA – CELOWANE 80
41 RTG NOS – KOŚCI 40
42 RTG OBOJCZYKA 40
43 RTG OCZODOŁÓW 40
44 RTG OGONOWA KOŚĆ 40
45 RTG PIĘTOWA KOŚĆ – BOK 40
46 RTG PIĘTOWA KOŚĆ – BOK + OSIOWE 60
47 RTG PIĘTOWE KOŚCI – BOK PORÓWNAWCZE 60
48 RTG PODUDZIA AP + BOCZNE 60
49 RTG PODUDZIA AP + BOCZNE – PORÓWNAWCZE 80
50 RTG PRZEDRAMIENIA AP + BOCZNE 60
51 RTG PRZEDRAMIENIA AP + BOCZNE – PORÓWNAWCZE 80
52 RTG PRZYŁYKU – BADANIE DYNAMICZNE Z KONTRASTEM 150
53 RTG RAMIENNEJ KOŚCI AP + BOCZNE 60
54 RTG RAMIENNA KOŚĆ AP – PORÓWNAWCZE 80
55 RTG RĄK – PORÓWNAWCZE 40
56 RTG RĘKA – 2 RZUTY 40
57 RTG RĘKA PALCE – 2 RZUTY 40
58 RTG RZEPKA – 1 RZUT 40
59 RTG RZEPKA – 2 RZUTY 50
60 RTG SIODEŁKO TURECKIE – BOK 30
61 RTG SKOKOWY STAW AP + BOCZNE 50
62 RTG SKOKOWE STAWY – PORÓWNAWCZE AP + BOCZNE 70
63 RTG STOPA – 2 RZUTY 50
64 RTG STOPA – 3 RZUTY 60
65 RTG STÓP – PORÓWNAWCZE 1 RZUT 40
66 RTG STÓP – PORÓWNAWCZE 2 RZUTY 70
67 RTG STOPY NA STOJĄCO 60
68 RTG ŚRÓDPIERSIA PA 40
69 RTG SZCZYTY PŁUC (wg Przybylskiego) 40
70 RTG TELEMETRYCZNE – CAŁEGO KRĘGOSŁUPA AP 80
71 RTG TELEMETRYCZNE – CAŁEGO KRĘGOSŁUPA AP + BOCZNE 100
72 RTG TELEMETRYCZNE – KOŚCI DŁUGICH 80
73 RTG UDOWA KOŚĆ AP + BOCZNE 60
74 RTG UDOWE KOŚCI – PORÓWNAWCZE AP 80
75 RTG URETEROGRAFIA 80
76 RTG UROGRAFIA 350
77 RTG ZATOK OBOCZNYCH NOSA 40
78 RTG ŻEBRA 2 RZUTY 60
79 RTG ŻUCHWY – 1 RZUT 40
80 RTG ŻUCHWY – 2 RZUTY 60
PRACOWNIA USG
81 USG JAMY BRZUSZNEJ, TARCZYCY, WĘZŁÓW CHŁONNYCH JEDNEJ OKOLICY 100
82 BAC POD KONTROLĄ USG 150
83 USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH 120
84 USG DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH 120
85 USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH 120
86 USG DOPPLER TĘTNIC NERKOWYCH 100
87 USG DOPPLER PNIA TRZEWNEGO I TĘTNICY KRĘŻKOWEJ GÓRNEJ 100
88 USG PIERSI, WĘZŁÓW CHŁONNYCH 120
89 USG JEDNEGO STAWU ( ORTOPEDYCZNE) 180
USŁUGI DODATKOWE
90 OPIS ZDJĘCIA WYKONANEGO POZA 109 SZPITALEM WOJSKOWYM 20
91 WYCIĄG KOPII WYNIKU RTG 9,16
92 ZDJĘCIE RTG NA PŁYCIE CD 1,83