Pożegnanie Szefa Logistyki

16 maja 2018

W dniu 11 maja 2018r. w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie żegnaliśmy ppłk Marka TOMCZYKA, który Rozkazem Personalnym nr 1144 Dyrektora Departamentu z dniem 14 maja 2018r. został przeniesiony do rezerwy kadrowej i wykonywania zadań służbowych do 5 Pułku Inżynieryjnego.

Komendant Szpitala płk Krzysztof PIETRASZKO  podziękował Szefowi logistyki  za wieloletnią wzorową służbę, podkreślił Jego duży wkład w rozwój Szpitala i życzył, aby minione lata spędzone w Szpitalu pozostały powodem do satysfakcji i dumy.

 

 

 

 

 

 

 

ppłk Marek TOMCZYK służbę wojskową rozpoczął 5 września 1984 r. jako podchorąży w Wyższej Ofierskiej Szkole Samochodowej w Pile. W latach 1988-90 pełnił służbę w 17 Pułku Zmechanizowanym w 4 Dywizji Zmechanizowanej  jako oficer szkoleniowy służb technicznych a od 1990 do 1995 zastępca dowódcy Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej.

Lata 1995-2006 to przygoda z 17 Brygadą Zmechanizowaną , gdzie pełnił kolejno funkcje jako:

Szef logistyki- zastępca dowódcy Dywizjonu,

Szef logistyki dywizjonu artylerii przeciwlotniczej

Szef logistyki batalionu zmechanizowanego

W 2004 r. pełnił służbę w składzie Międzynarodowych Sił stabilizacyjnych w Republice Iraku.

 

Od lutego 2006r. rozpoczął służbę w 109 Szpitalu Wojskowym jako oficer sekcji mobilizacji awansując do Szefa logistyki.

Odznaczony Srebrnym medalem za zasługi dla Obronności Kraju i Brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Gwiazdą Iraku.