Pożegnanie Pani kmdr ppor. Aliny Mosionek

10 listopada 2020

Pani kmdr ppor. Alina MOSIONEK  z dniem 08.11.2020r. zakończyła wykonywanie obowiązków w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

W dniu 06 listopada br. odbyło się w kameralnym gronie pożegnanie p. kmdr ppor. Aliny MOSIONEK.  Pani komandor z dniem  08.11.2020r. zakończyła wykonywanie obowiązków w109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią, na stanowisku kierownika Sekcji RBZMED, które pełniła od 03.12.2018r.

Komendant Szpitala płk Krzysztof PIETRASZKOw imieniu żołnierzy oraz wszystkich pracowników złożył serdeczne słowa podziękowania za służbę i  podkreślił zaangażowanie oraz nieoceniony wkład p. Aliny MOSIONEK w funkcjonowanie  placówki.

Życzymy powodzenia i realizacji planów w życiu osobistym, aby dalsze dni dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przynosiły wiele nowych, pozytywnych doświadczeń.