Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001

9 maja 2019

Z dumą informujemy, że po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie audyt certyfikacyjny potwierdzający spełnianie przez Szpital wymogów norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001.

Od dnia 9 maja 2019r. posiadamy certyfikat nr 485732 wydany przez LL-C Certyfication.

 Pierwszy certyfikat 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie otrzymał 9 maja 2016r.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania i potwierdza, że usługi świadczone przez Szpital pozostają zgodne z odpowiednimi normami prawnymi i spełniają wysokie standardy jakości.