Poradnia Okulistyczna

PORADNIA OKULISTYCZNA

LP.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA NETTO W ZŁ

1.

 Badanie pola widzenia – perymetria

100

2.

Badanie OCT- jedno oko

150

3.

Badanie OCT- dwoje oczu

280