Podziękowania

logo 109 odbicie109 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Szczecinie

PODZIĘKOWANIE

 

Szanowni Państwo

 

W imieniu własnym oraz kadry zawodowej i wszystkich pracowników
109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie pragnę złożyć na ręce Wszystkich Państwa, którzy udzieliliście nam wsparcia podczas organizacji uroczystości związanej
z obchodami 70-lecia naszego Szpitala, serdeczne podziękowania.

Jest to dla nas niezwykle istotna rocznica tym bardziej chcieliśmy, aby jej oprawa była wyjątkowa i bardzo uroczysta. To wszystko udało nam się zrealizować dzięki Osobom, które postanowiły nam pomóc w tym, tak ważnym dla nas przedsięwzięciu.

Bardzo dziękujemy Współorganizatorom, Przyjaciołom i Darczyńcom, dla Których nasz Szpital jest bliski oraz wszystkim Gościom, którzy wraz z nami zechcieli uczcić tą okrągłą rocznicę.

                                                           Z poważaniem

Komendant

  109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

(-) płk   mgr Marcin SYGUT