PODZIĘKOWANIA DLA WOJSKOWYCH MEDYKÓW

9 lipca 2020

7 lipca br. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach z przedstawicielami personelu medycznego, którzy od kilku miesięcy zaangażowani są w walkę z pandemią koronawirusa.

W trakcie spotkania szef MON wyróżnił 36 osób z całego kraju (po jednej z każdego szpitala wojskowego i inny wojskowych placówek medycznych).

Minister zwrócił uwagę, na fakt że w tym szczególnie ciężkim czasie pandemii, która dotknęła cały świat lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności, cały personel medyczny potwierdzili swój profesjonalizm, gotowość do działania i zdolność do poświęceń w imię służby Ojczyźnie i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie reprezentował Komendant – płk Krzysztof PIETRASZKO, Naczelna Pielęgniarka dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA i Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć Celina GELLES-PRYĆ.

Wśród wyróżnionych była p. Celina GELLES-PRYĆ, na ręce której minister złożył podziękowania dla wszystkich pracowników Izby Przyjęć, wszystkich oddziałów i komórek Szpitala za ich odpowiedzialną postawę, zaangażowanie w trudną i często niebezpieczną pracę.

– To Wasz wysiłek, to Wasze zaangażowanie spowodowało, że nasza Ojczyzna nie została dotknięta tak silnie koronawirusem jak inne państwa. Serdecznie dziękuję pracownikom wojskowej służby zdrowia. Przypomnę, że wszystkie szpitale i instytuty wojskowej służby zdrowia były zaangażowane od pierwszego dnia w walkę z koronawirusem. Były zaangażowane w pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebowali – mówił podczas spotkania minister M. Błaszczak.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojskowi-medycy-podczas-pandemii-pomagali-wszystkim-ktorzy-pomocy-potrzebowali

Fot. Leszek Chemperek/CO MON