PILNY KOMUNIKAT

27 września 2020

Informuję, że w związku z wykryciem przypadków zakażeń koronawirusem wśród personelu109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Pobierane są wymazy w kierunku COVID-19 od personelu oraz pacjentów.

Wszyscy pacjenci mają zapewnione  świadczenia medyczne i opiekę personelu medycznego na właściwym, wymaganym poziomie.

Zostały wstrzymane przyjęcia pacjentów do Szpitala, zarówno planowe jak i ostre, do czasu zakończenia dochodzenia epidemiologicznego.

Podejmowane działania są realizowane zgodnie z procedurami w porozumieniu
Z WOMP Gdynia i PSSE.

Komendant                      

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO