Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

CENNIK BADAŃ

czas oczekiwania na wynik do 8 h*

ZESPÓŁ PRACOWNI MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1  ACTH  -hormon adrenokortykotropowy 40
2  Albumina 9
3  ALT-aminotransferaza alaninowa 9
4  AST-aminotransferaza asparaginowa 9
5  ALP-fosfataza alkaliczna 9
6  Amylaza /surowica 9
7  Amylaza /mocz 9
8  APTT– czas częściowej tromboplastyny po aktywacji 10
9  ASO – miano 40
10  Białko całkowite 9
11  Bilirubina całkowita 9
12  Bilirubina bezpośrednia 9
13  Chlorki 10
14  CEA– antygen nowotworowy jelita grubego 30
15  CA 125– antygen nowotworowy jajnika 40
16  CA 19-9– antygen nowotworowy trzustki 35
17  CCP- anty /przeciwciała cytrulinowe 45
18  Cholesterol całkowity 9
19  CK-kinaza kreatynowa 12
20  CK-MB– izoenzym sercowy kinazy kreatynowej 15
21  ClostrIdioidesdifficile toksyna A/B 100
22  CRP– białko C-reaktywne 17
23  DHEA-S – siarczan dehydroepiandrosteronu 35
24  D – dimery/ met. ilościowa 35
25  DTTG– doustny test tolerancji glukozy/” krzywa cukrowa” / ***** 

 2- punktowy

16
26  DTTG– doustny test tolerancji glukozy/” krzywa cukrowa” / ***** 

 3- punktowy

24
27  Estradiol 27
28  Ferrytyna 35
29  Fibrynogen 10
30  FSH– folitropina 27
31  Fosfor nieorganiczny / P 9
32  fT 3– wolna trijodotyronina 21
33  fT 4 – wolna tyroksyna 21
34  Gazometria /PH,PCO2,PO2,SO2,B-ECF,HCO3-ST/ 21
35  Glukoza 8
36  GGTP– gammaglutamylotranspeptydaza 9
37  Grupa krwi  /ABO, Rh, przeciwciała odpornościowe / 1 oznaczenie*** 40
38
 Grupa krwi   /ABO, Rh, przeciwciała odpornościowe /  2 oznaczenia*** 80
39  Badania wymazów środowiskowych  

 (czystości mikrobiologicznej powierzchni-jeden wymaz)

20
40  Hbsantygen ** 25
41  HCV  przeciwciała ** 30
42  HDL– cholesterol(metoda bezpośrednia) 9
43  HCG- beta/surowica 35
44  HCG- beta/mocz- ”test ciążowy” kasetkowy 15
45  HE4- antygen nowotworowy jajnika 45
46  Helicobacterpylorii – antygen/kał –  ”test kasetkowy” 30
47  HBA1C-Hemoglobina glikozylowana 30
48  IgE– immunoglobulina E 25
49  Insulina  35
50  INR/PT – wskaźnik/czas protrombinowy 10
51
 Jonogram  (Na-sód, K– potas, Ca-wapń zjonizowany, Cl-chlorki) 21
52  Kalcytonina 35
53  Kalprotektyna w kale –test kasetkowy 38
54  Kał – badanie bakteriologiczne w kierunku  SS /badanie 1-krotne/ 37
55  Kał – krew utajona–  ”test kasetkowy” 27
56  Kał – lamblie–  ”test kasetkowy” 25
57  Kał – pasożyty /1-oznaczenie/ 20
58  Karboksyhemoglobina 21
59  Kortyzol/surowica 40
60  Kreatynina+GFR 10
61  Krzywa insulinowa 2 – punktowa***** 70
62  Krzywa insulinowa 3-punktowa***** 105
63  Krzywa wchłaniania żelaza/5-punktowa/***** 45
64  Kwas moczowy 9
65  LDH – dehydrogenaza mleczanowa 9
66  LDL– cholesterol (metoda bezpośrednia) 15
67  LH– lutropina 27
68  Magnez 9
69  Mleczany/krew włośniczkowa/ 21
70  Mocz – badanie ogólne z osadem 12
71  Mocznik 9
72  Morfologia / 5 DIFF /z automatycznym rozdziałem na 5 populacji leukocytów 11
73  Morfologia /5 DIFF/ z automatycznym rozdziałem na 5 populacji leukocytów 

 i mikroskopową ocena  rozmazu krwi

20
74  OB – odczyn Biernackiego 10
75  Owsiki – wymaz 20
76  PSA– całkowite –antygen nowotworowy stercza 32
77  Potas/K 8
78  Progesteron 27
79  PRL-prolaktyna 27
80  PRL/PRL po MTC –prolaktyna /prolaktyna po metoclopramidzie 54
81  Płytki na ThromboExact 10
82  Pobranie materiału do badań**** 5
83  Posiew moczu 43
84  Posiew z nosa 60
85  Posiew z gardła 60
86  Posiew z ucha 60
87  Posiew z rany 85
88  PCT– Prokalcytonina 70
89  PTH– parathormon 40
90  ROMA /CA 125 I HE4/- ocena prawdopodobieństwa ryzyka raka jajnika na 
 postawie stężeń CA-125 I HE4
85
91  RF – czynnik reumatoidalny-miano 40
92  Sód –Na 8
93  Tyreoglobulina 48
94  TPO- anty /przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej 35
95  TG-anty/ przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 35
96  TIBC /całkowita zdolność wiązania żelaza/ 13
97  Testosteron 30
98  Toksoplazmoza -IgM 32
99  Toksoplazmoza -IgG 32
100  TG– triglicerydy 9
101  Troponina T 25
102  TSH– tyreotropina 21
103  TSH- anty  /TRAB/- przeciwciała przeciwko receptorowi TSH 60
104
 Wapń całkowity Ca 9
105  Wapń zjonizowany Ca zj. 10
106  Witamina D3 total/25OH/ 60
107  Witamina B12 35
108  VDRL/miano 27
109  Żelazo-Fe 9
110  Pobranie materiału i przygotowanie do wysyłki /na życzenie pacjenta/ 50
111
 Kał na posiew 50
112  HOMA IR /insulina i glukoza/-wskaźnik insulinooporności 43

 

LP. PAKIETY
/jedno najtańsze badanie otrzymujesz w prezencie/
Cena przed rabatem Cena po rabacie 
1 Pakiet grupa krwi       

/grupa krwi, morfologia, pobranie materiału/

55 50
2 Pakiet  hormonalny dla kobiet 45+       

/Estradiol, FSH, glukoza, pobranie materiału/

67 60

3
Pakiet kobieta ciężarna       

/morfologia, mocz-badanie ogólne, toksoplazmoza IgM i IgG, TSH,

HBs antygen**, HCV przeciwciała **, glukoza, grupa krwi, pobranie materiału/

215 199
4 Pakiet lipidowy       

/cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL, pobranie materiału/

47 42
5 Pakiet podstawowy       

/OB., morfologia, mocz-badanie ogólne, glukoza, cholesterol, kreatynina, ALAT, pobranie mteriału /

75 68
6 Pakiet profilaktyki przeciwnowotworowej  kobiet       

/HE4, Ca 125, ROMA-współczynnik, morfologia, pobranie materiału/

100 90
7 Pakiet tarczycowy I       

/TSH, fT4, anty -TPO, cholesterol, pobranie materiału/

91 83
8 Pakiet tarczycowy II       

/TSH, fT4, TRAb, cholesterol, pobranie materiału/

116 105
9 Pakiet tarczycowy III       

/TSH, fT4, fT3, cholesterol, pobranie materiału/

77 70
10 Pakiet wątrobowy       

/ALAT, bilirubina, GGTP, ALP, ASPAT, pobranie materiału/

50 45
11 Pakiet zdrowa kobieta 40+       

/OB , morfologia, TSH, mocz-badanie ogólne, cholesterol, glukoza, magnez, pobranie materiału/

84 76
12 Pakiet zdrowy mężczyzna 40+       

/morfologia, PSA, testosteron, cholesterol, mocz-badanie ogólne, pobranie materiału/

98 89
13
Pakiet witamina D
   

/witamina D3 total/250H/wapń zjonizowany, pobranie materiału

86
68
14
Pakiet gazometria
   

/gazometria ,sód,potas,wapń zjonizowany,chlorki,pobranie materiału

62
40
15
Pakiet kardiologiczny
   

/morfologia, glukoza, CK, cholesterol,triglicerydy,HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, nie-cholesterol,AST, ALT, jonogram-sód, potas, wapń zjonizowany, chlorki, pobranie materiału

131
95
16
Pakiet metaboliczny
   

/insulina,glukoza ,wskaźnik HOMA IR, jonogram-sód, potas,wapń zjonizowany, chlorki, cholesterol, trigliserydy, HDL, LDL, nie-cholesterol, TSH, pobranie materiału

147
125

* Możliwość wykonania badań w krótszym czasie po uzgodnieniu z Laboratorium Centralnym (nie dotyczy posiewów)
** w przypadku wyniku dodatniego koszt dalszych badań pokrywa pacjent
*** w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych koszt dalszej identyfikacji w RCKiK
pokrywa pacjent

**** kwota pobierana jest tylko raz bez względu na ilość zleconych badań
***** badanie wykonywane tylko na podstawie skierowania od lekarza

CENNIK BADAŃ
wykonywanych przez podwykonawców
czas oczekiwania na wynik do 10 dni

ZESPÓŁ PRACOWNI MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1.   AFP- alfa-fetoproteina 25
2.   Aldosteron 30
3.   Amoniak 10
4.   Androstendion 30
5.   AMH 150
6.   Badania HLA- oznaczenie antygenu B27 80
7.   ß2 – mikroglobulina 37
8.   Ceruloplazmina 25
9.   Cholinesteraza 15
10.   C-peptyd 25
11.   Chromatogranina A 70
12.   Ca 15.3 35
13.   Dermatophagoides pteronyssinus 25
14.   Dermatophagoides farinae D2 25
15.   Cyklosporyna monoklonalna 120
16.   Digoksyna 25
17.   Dopełniacz C3 15
18.   Dopełniacz C4 15
19.   Elastaza w kale 140
20.   Erytropoetyna EPO 25
21.   Homocysteina 50
22.   Hormon wzrostu-GH 25
23.   Immunoglobulina IgA 18
24.   Immunoglobulina IgG 18
25.   Immunoglobulina IgM 18
26.   Inhibitor C1-esterazy 60
27.   Interleukina-6 74
28.   Karbamazepina 25
29.   Koproporfiryny 26
30.   Kortyzol w moczu 30
31.   Kwas delta aminolewulinowy 60
32.   Kwas foliowy 35
33.   Kwas walproinowy 25
34.   Kwas wanilino-migdałowy 25
35.   Kwas 5 hydroxyindolooctowy, 5-HIAA 75
36.   Lipaza 15
37.   Listeria monocytogenes IgG met.IIF 40
38.   Metanefryny w dobowej zbiórce moczu 40
39.   Katecholaminy w moczu 140
40.   Methemoglobina 20
41.   Miedż 40
42.   Ołów 40
43.   Porfobilinogen 90
44.   Proteinogram 25
45.   Przeciwciał panel wątrobowy pełny/AMA,ASMA,Any-KLM-1,SLA/LP/ 50
46.   Przeciwciała anty DNA 25
47.   Przeciwciała anty Hbe 20
48.   Przeciwciała insulinowe p/fosfatazie tyrozynowej IA-2 110
49.   Przeciwciała insulinowe GAD 50
50.   Przeciwciała mitochondrialne AMA 25
51.   Przeciwciała przeciw błonie podstawowej kłębuszków nerkowych anty-GMB 62
52.   Przeciwciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki Any-LKM 30
53.   Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim ASMA 30
54.   Przeciwciała przeciwjądrowe SCL 70 54
55.   Przeciwciała wątrobowe anty SLA 40
56.   Renina /Aktywność reninowa osocza/ 40
57.   Tkankowy czynnik wzrostu -IGF 25
58.   Transferyna 18
59.   Toksokaroza IgG 25
60.   FTA ABS- metoda ilościowa-test potwierdzenia 84
61.   17-ketosterydy 74
62.   17-OH progesteron 25
63.   Toksoplazmoza IgG awidność 85
64.   Aspergilus -antygen galaktomannanowy- jakościowo 120
65.   Candida /p.ciała p/grzybicze candidoza 110
66.   Borelioza IgG 40
67.   Borelioza IgM 40
68.   Borelioza IgG-Western Blott 120
69.   Borelioza IgM-Western Blott 120
70.   Bruceloza IgG 105
71.   Bruceloza IgM 105
72.   Chlamydia IgG/p.ciała p/Chlamydia trachomatis/ 25
73.   Chlamydia IgM/p.ciała p/Chlamydia trochomatis/ 25
74.   Cytomegalia IgG 20
75.   Cytomegalia IgM 20
76.   Cytomegalia IgG awidność 42
77.   Enterowirusy IgG 54
78.   Enterowirusy IgM 54
79.   Epsen-Barr IgG/EBV/Total 26
80.   Epsen-Barr IgM/EBV/ 26
81.   Herpes Simple 1.2 IgG HSV 25
82.   Herpes Simple 1.2 IgM HSV 25
83.   Krzusiec IgG 25
84.   Krzusiec IgM 25
85.   Mycoplasma pneumoniae IgG 25
86.   Mycoplasma pneumoniae IgM 25
87.   Ospa wietrzna IgG 25
88.   Ospa wietrzna IgM 25
89.   Odra IgM 60
90.   Odra IgG 48
91.   PSA-Panel /total+free/ 70
92.   Testosteron –Panel/total+free/ 70
93.   Przeciwciała p/bablowcowe /BABL/ 25
94.   Yersinia IgM 25
95.   Yersinia IgG 25
96.   Panel oddechowy , alergeny domowe/10 alergenów/Euroline 76
97.   Panel oddechowy, trawy,chwasty/10 alergenów/Euroline 76
98.   Panel oddechowy , drzewa /10 alergenów/ Euroline 76
99.   Panel oddechowy, zwierzęta/10 alergenów/ Euroline 76
100.   Panel pokarmowy, mąka i mięso/10 alergenów/ Euroline 76
101.   Panel pokarmowy, nabiał i orzechy /10 alergenów/ Euroline 76
102.   Panel pokarmowy, owoce/10 alergenów Euroline 76
103.   Panel pokarmowy , warzywa /10 alergenów/Euroline 76
104.   Panel płytki DPA-Dx, 8 alergenów/tymotka łąkowa, brzoza/ 120
105.   Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów/mleko, jajko kurze, orzeszki ziemne, brzoza/ 250
106.   Panel białka mleka DPA-Dx/6 alergenów/ 150
107.   Panel pediatryczny /mieszany/-28 alergenów Euroline 100
108.   Panel pokarmowy -21 alergenów 100
109 
Panel oddechowy- 21 alergenów Euroline 100
110 
Panel jady owadów DPA-Dx/osa, pszczoła/ 145
111.   Panel alergenów-mieszany/pediatryczny/ Polycheck 110
112.   Panel alergenów pokarmowych Polycheck 110
113.   Panel alergenów oddechowych Polycheck 110
114.   Panel oddechowy III/10 alergenów/Polycheck 100
115.   Panel pokarmowy III/10 alergenów/Polycheck 100
116.   Panel pokarmowy IV/10 alergenów/Polycheck 100
117.   Panel atopowy-30 alergenów Polycheck 170
118.   Panel mleko krowie plus gluten Polycheck 170
119.   Panel alergenów –oddechowy/30 alergenów/Polycheck 170
120.   Panel alergenów-pokarmowy/30 alergenów/Polycheck 170
121.   SHBG 40
122.   Tryptaza 140
123.   Immunoglobuliny IgG 1-4- zestaw podklas 480
124.   HCV-RNA test potwierdzenia ilościowo 110
125.   HCV-RNA test potwierdzenia jakościowo o poziomie wykrywalności<25IU/ml 100
126.   Oznaczenie genotypu HCV 300
127.   Przeciwciała anty-HCV 20
128.   HIV metoda PCR ilościowo 350
129.   HIV metoda PCR jakościowo 350
130. 
Anty-HIV test potwierdzenia met.Western -Blot 250
131.   Test HIV/COMO/ 25
132.   Anty-HAV IgM 25
133.   Anty-HBc 40
134.   HBsAg-test potwierdzający 25
135.   Anty-HBs ilościowo 25
136.   HbeAg 48
137.   Diagnostyka grypy: typ A i podtyp H1N1-badanie genetyczne/wymaz/ 260
138.   Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie 1 IgG 25
139.   Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie 1 IgM 25
140.   Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA test skriningowy 30
141.   Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA 1 ujemne 30
142.   Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA 1 dodatnie 30
143.   Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA 2 30
144.   Przeciwciała p/kardiolipinowe ACA IgG  25
145.   Przeciwciała p/kardiolipinowe ACA IgM 25
146.   Przeciwciała p/granulocytarnecANCA 35
147.   Przeciwciała p/granulocytarnepANCA 35
148.   Przeciwciała p/SS-A 35
149.   Przeciwciała p/SS-B 35
150 
Przeciwciała p/fosfolipidowe ACA 25
151.   Przeciwciała przeciw endomysiumIgGEmA 25
152.   Przeciwciała przeciw endomysiumIgAEmA 20
153.   Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG 52
154.   Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA 50
155.   Przeciwciała przeciw retikulinieIgG 35
156.   Przeciwciała przeciw retikulinieIgA ARA 35
157.   Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea 58
158.   Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka APCA 50
159.   Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea i przeciw komórkom okładzinowym żołądka 58
160.   Przeciwciała przeciw protrombinie IgG 40
161.   Przeciwciała przeciw protrombinie IgM 40
162.   Przeciwciała przeciw tkankowej transglutaminazie – anty – tTG, IgA 25
163.   Przeciwciała przeciw tkankowej transglutaminazie – anty-tTG, IgG 25
164.   Różyczka IgG 25
165.   Różyczka IgM 25
166.   Świnka IgG 25
167.   Świnka IgM 35
168.   Badania w trombofilii- Mutacja genu protrombiny G20210A 200
169.   Badania w trombofilii- Mutacja genu czynnika V Leiden G1691A 200
170. 
Antytrombina III 30
171.   Retikulocyty-analiza parametrów metodą automatyczną 30
172.   Antykoagulant toczniowy – ilościowo 65
173.   Antykoagulant toczniowy – jakościowo 65
174.   Czynnik V Leiden 114
175.   Czynnik VII 36
176.   Czynnik VIII 36
177.   Czynnik IX 60
178.   Czynnik XII 36
179.   Czynnik Von Wilebranda 92
180.   Białko C 62
181.   Białko S 70
182.   Oporność na białko C 122
183.   Wolne łańcuchy lekkie kappa – ilościowo (KAPPA-F) 120
184.   Wolne łańcuchy lekkie lambda – ilościowo (LAMB-F) 120
185.   Wolne łańcuchy lekkie kappa – ilościowo (KAPPA-FM) 95
186.   Wolne łańcuchy lekkie lambda – ilościowo (LAMBDA-FM) 140
187.   Immunofiksacja w surowicy 110
188.   PPJ (ANA4)met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 200
189.
PPJ(ANA3)met. Immunoblot (16 antygenów) 180