Pracownia Patomorfologii

PRACOWNIA PATOMORFOLOGII

LP.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA NETTO W ZŁ

1

Badanie histopatologiczne wycinka tkankowego pochodzącego z jednego narządu:                                            – każdy następny wycinek oznaczony oddzielnym numerem – 14,00 zł

28
2

Badanie histopatologiczne narządu.                 Maksymalna cena przewidziana jest dla dużych materiałów pooperacyjnych, np.: macica z przydatkami, rak żołądka z węzłami chłonnymi, rak jelita z węzłami chłonnymi.

  Dodatkowo:  węzły chłonne – 182,00 zł,

                          krtań z węzłami – 306,00 zł,         

Od 28 do 152

3

Bac narządów wewnętrznych pod kontrolą usg wraz z oceną preparatów

173
4

Badania cytologiczne moczu, popłuczyn z pęcherza oraz płynów z jam ciała przy użyciu filtrów millipore

30

5

Badanie cytologiczne szyjki macicy

14

6

Badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej

30

7

Badanie cytologiczne wymazów endoskopowych

30

8

Badanie plwociny lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego

30

9

Biopsja gruboigłowa prostaty –  ocena preparatów (rutynowo 6 preparatów )

92

10

Ocena preparatów z jednego narządu (punkcja wykonana przez innego lekarza)

38

11

Ocena preparatów z narządów parzystych (punkcja wykonana przez innego lekarza)

76
12

Skryning cytologiczny rozmazów pobranych laparoskopowo
z otrzewnej “second look”

30

13

Wykonanie punkcji i ocena preparatów z jednego narządu

115

14

Wykonanie punkcji i ocena preparatów z narządów parzystych

173

15

Badanie sekcyjne wraz z oceną preparatów

805

16

Barwienie preparatów cytologicznych bez oceny cytopatologicznej/ 1 szkiełko

3

17

Przygotowanie preparatu histologicznego bez oceny histopatologicznej

11

18

Konsultacja preparatów cyto- lub histopatologicznych pozaszpitalnych

230

19

Wykonywanie sekcji zwłok

518