Pracownia Patomorfologii

PRACOWNIA PATOMORFOLOGII

LP.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA NETTO W ZŁ

1

Badanie histopatologiczne wycinka tkankowego pochodzącego z jednego narządu:                                            – każdy następny wycinek oznaczony oddzielnym numerem – 13,80 zł

27,60
2

Badanie histopatologiczne narządu.                 Maksymalna cena przewidziana jest dla dużych materiałów pooperacyjnych, np.: macica z przydatkami, rak żołądka z węzłami chłonnymi, rak jelita z węzłami chłonnymi.

  Dodatkowo:  węzły chłonne – 181,70 zł,

                          krtań z węzłami – 305,90 zł,         

Od 27,60  do 151,80

3

Bac narządów wewnętrznych pod kontrolą usg wraz z oceną preparatów

172,50
4

Badania cytologiczne moczu, popłuczyn z pęcherza oraz płynów z jam ciała przy użyciu filtrów millipore

29,90

5

Badanie cytologiczne szyjki macicy

13,80

6

Badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej

29,90

7

Badanie cytologiczne wymazów endoskopowych

29,90

8

Badanie plwociny lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego

29,90

9

Biopsja gruboigłowa prostaty –  ocena preparatów ( rutynowo 6 preparatów )

92

10

Ocena preparatów z jednego narządu (punkcja wykonana przez innego lekarza)

37,95

11

Ocena preparatów z narządów parzystych (punkcja wykonana przez innego lekarza)

75,90
12

Skryning cytologiczny rozmazów pobranych laparoskopowo z otrzewnej „second look”

29,90

13

Wykonanie punkcji i ocena preparatów z jednego narządu

115

14

Wykonanie punkcji i ocena preparatów z narządów parzystych

172,50

15

Badanie sekcyjne wraz z oceną preparatów

805

16

Barwienie preparatów cytologicznych bez oceny cytopatologicznej/ 1 szkiełko

2,30

17

Przygotowanie preparatu histologicznego bez oceny histopatologicznej

10,35

18

Konsultacja preparatów cyto- lub histopatologicznych pozaszpitalnych

230

19

Wykonywanie sekcji zwłok

517,50