Pracownia Patomorfologii

PRACOWNIA PATOMORFOLOGII

LP.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA NETTO W ZŁ

1

Badanie histopatologiczne wycinka tkankowego pochodzącego z jednego narządu:                                            – każdy następny wycinek oznaczony oddzielnym numerem – 12 zł

24

2

Badanie histopatologiczne narządu.                 Maksymalna cena przewidziana jest dla dużych materiałów pooperacyjnych, np.: macica z przydatkami, rak żołądka z węzłami chłonnymi, rak jelita z węzłami chłonnymi.

  Dodatkowo:  węzły chłonne – 158 zł,

                          krtań z węzłami – 266 zł,         

Od 24  do 132

3

Bac narządów wewnętrznych pod kontrolą usg wraz z oceną preparatów

150

4

Badania cytologiczne moczu, popłuczyn z pęcherza oraz płynów z jam ciała przy użyciu filtrów millipore

26

5

Badanie cytologiczne szyjki macicy

12

6

Badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej

26

7

Badanie cytologiczne wymazów endoskopowych

26

8

Badanie plwociny lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego

26

10

Biopsja gruboigłowa prostaty –  ocena preparatów ( rutynowo 6 preparatów )

80

11

Ocena preparatów z jednego narządu (punkcja wykonana przez innego lekarza)

33

12

Ocena preparatów z narządów parzystych (punkcja wykonana przez innego lekarza)

66

13

Skryning cytologiczny rozmazów pobranych laparoskopowo z otrzewnej „second look”

26

14

Wykonanie punkcji i ocena preparatów z jednego narządu

100

15

Wykonanie punkcji i ocena preparatów z narządów parzystych

150

16

Badanie sekcyjne wraz z oceną preparatów

700

17

Barwienie preparatów cytologicznych bez oceny cytopatologicznej/ 1 szkiełko

2

18

Przygotowanie preparatu histologicznego bez oceny histopatologicznej

9

19

Konsultacja preparatów cyto- lub histopatologicznych pozaszpitalnych

200

20

Wykonywanie sekcji zwłok

450