Pracownia Patomorfologii

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1 Badanie histopatologiczne wycinka tkankowego pochodzącego z jednego narządu:
– każdy następny wycinek oznaczony oddzielnym numerem – 12 zł
24
2 Badanie histopatologiczne narządu.
Maksymalna cena przewidziana jest dla dużych materiałów pooperacyjnych, np.: macica z przydatkami, rak żołądka z węzłami chłonnymi, rak jelita z węzłami chłonnymi.
Dodatkowo: węzły chłonne – 158 zł,
– krtań z węzłami – 266 zł,
Od 24 do 132
3 Bac narządów wewnętrznych pod kontrolą usg wraz z oceną preparatów 150
4 Badania cytologiczne moczu, popłuczyn z pęcherza oraz płynów z jam ciała przy użyciu filtrów millipore 26
5 Badanie cytologiczne szyjki macicy 12
6 Badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej 26
7 Badanie cytologiczne wymazów endoskopowych 26
8 Badanie plwociny lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego 26
9 Biopsja gruboigłowa prostaty – ocena preparatów ( rutynowo 6 preparatów ) 80
10 Ocena preparatów z jednego narządu (punkcja wykonana przez innego lekarza) 33
11 Ocena preparatów z narządów parzystych (punkcja wykonana przez innego lekarza) 66
12 Skryning cytologiczny rozmazów pobranych laparoskopowo z otrzewnej “second look” 26
13 Wykonanie punkcji i ocena preparatów z jednego narządu 100
14 Wykonanie punkcji i ocena preparatów z narządów parzystych 150
15 Badanie sekcyjne wraz z oceną preparatów 700
16 Barwienie preparatów cytologicznych bez oceny cytopatologicznej/ 1 szkiełko 2
17 Przygotowanie preparatu histologicznego bez oceny histopatologicznej 9
18 Konsultacja preparatów cyto- lub histopatologicznych pozaszpitalnych 200
19 Wykonywanie sekcji zwłok 450