Pracownia Patomorfologii

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1 badanie histopatologiczne wycinka tkankowego pochodzącego z jednego narządu:
– każdy następny wycinek oznaczony oddzielnym numerem – 12 zł
24
2 badanie histopatologiczne narządu.
Maksymalna cena przewidziana jest dla dużych materiałów pooperacyjnych, np.: macica z przydatkami, rak żołądka z węzłami chłonnymi, rak jelita z węzłami chłonnymi.
Dodatkowo:
– węzły chłonne – 158 zł,
– krtań z węzłami – 266 zł,
od 24  do 132
3 BAC narządów wewnętrznych pod kontrolą USG wraz z oceną preparatów 150
4 badania cytologiczne moczu, popłuczyn z pęcherza oraz płynów z jam ciała przy użyciu filtrów Millipore 26
5 badanie cytologiczne szyjki macicy 12
6 badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej 26
7 badanie cytologiczne wymazów endoskopowych 26
8 badanie plwociny lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego 26
9 biopsja gruboigłowa prostaty –  ocena preparatów (rutynowo 6 preparatów) 80
10 ocena preparatów z jednego narządu (punkcja wykonana przez innego lekarza) 33
11 ocena preparatów z narządów parzystych (punkcja wykonana przez innego lekarza) 66
12 skryning cytologiczny rozmazów pobranych laparoskopowo z otrzewnej “second look” 26
13 wykonanie punkcji i ocena preparatów z jednego narządu 100
14 wykonanie punkcji i ocena preparatów z narządów parzystych 150
15 badanie sekcyjne wraz z oceną preparatów 700
16 barwienie preparatów cytologicznych bez oceny cytopatologicznej/ 1 pacjent 2
17 przygotowanie preparatu histologicznego bez oceny histopatologicznej 9
18 konsultacja preparatów cyto- lub histopatologicznych pozaszpitalnych 200