Pracownia Medycyny Nuklearnej

LP. NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH
NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
BADANIA SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ
1 ST tech Scyntygram tarczycy Tc-99m 170
2 ST jod Scyntygram tarczycy I-131 170
3 SK st Scyntygrafia kości ( SPECT/CT w zależności od wskazań klinicznych) 400
4 ND Badanie dynamiczne nerek DTPA 290
5 NS Badanie statyczne nerek DMSA 270
6 ND kap Badanie dynamiczne nerek DTPA próba kaptoprilowa* 320
7 SW serce Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-wysiłek* 520
8 SS serce Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-spoczynek* 420
9 SS all Scyntygrafia perfuzyjna serca wysiłek +spoczynek 940
10 W Wentrykulografia* 460
11 PT Scyntygrafia przytarczyc MIBI* 480
12 SPP Scyntygrafia perfuzyjna płuc SPECT/CT* 460
13 SWP Scyntygrafia wentylacyjna płuc* 800
14 SWK Scyntygrafia wątroby SPECT koloid SPECT/CT* 460
15 SWP Scyntygrafia wątroby SPECT pyrofosforan SPECT/CT* 460
16 Scyntygrafia ślinianek* 250
17 LL Limfoscyntygrafia* 420
18 CC Badanie scyntygraficzne całego ciała I-131* 460
19 CC MIBI Scyntygrafia całego ciała MIBI* 470
20 S leukocyty Scyntygrafia znakowanymi leukocytami** 2 500
21 S Somatos Scyntygrafia z zast. pochodnych Somatostatyny (Tektreotyd)** 2 650
22 OJT Oznaczenie jodochwytności tarczycy 200
23 PD Badanie przed podaniem dawki I-131 bez BAC 700
24 PD Podanie dawki I-131 500
25 PK Porada z zakresu medycyny nuklearnej 90
26 SZ Scyntygraficzne badanie czasu opróżniania żołądka* 400
27 RADSYN Radiosynowektomia izotopowa* 2 200

* w przypadku gdy do badania otwierana jest fiolka specjalnie dla jednego pacjenta i nie ma więcej pacjentów na to badanie, do ceny świadczenia doliczana jest kwota 50 zł

** na indywidualne zlecenie