Pracownia Medycyny Nuklearnej

 

PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO W ZŁ
 1 BADANIA SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ  
 2 Scyntygram tarczycy Tc-99m 200
 3 Scyntygram tarczycy I-131 200
 4 Scyntygrafia kości  ( SPECT/CT w zależności od wskazań klinicznych) * 600
 5 Badanie dynamiczne nerek DTPA* 350
 6 Badanie statyczne nerek DMSA* 390
 7 Badanie dynamiczne nerek DTPA próba kaptoprilowa* 370
 8 Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-wysiłek* 650
 9 Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-spoczynek* 550
 10 Scyntygrafia perfuzyjna serca wysiłek +spoczynek* 1 050
 11 Scyntygrafia przytarczyc MIBI* 550
 12 Scyntygrafia perfuzyjna płuc SPECT/CT* 550
 13 Scyntygrafia wątroby SPECT koloid SPECT/CT* 510
 14 Scyntygrafia wątroby SPECT pyro fosforan SPECT/CT* 510
 15 Scyntygrafia ślinianek * 300
 16 Limfoscyntygrafia * 600
 17 Badanie scyntygraficzne całego ciała I-131* 500
 18 Scyntygrafia całego ciała MIBI* 520
 19 Scyntygrafia znakowanymi leukocytami** 3400
 20 Scyntygrafia z zast. pochodnych Somatostatyny (Tektreotyd)** 5 000
 21 Badanie przed podaniem  dawki I-131 bez BAC 800
 22 Podanie dawki I-131 600
 23 Porada z zakresu medycyny nuklearnej 90
 24 Scyntygraficzne badanie czasu opróżniania żołądka * 400
 25 Oznaczenie jodochwytności tarczycy 250
 26 Radiosynowektomia izotopowa  porada kwalifikacyjna 300
 27 Radiosynowektomia izotopowa  z zastosowaniem itru 3 000
 28 Radiosynowektomia izotopowa  z zastosowaniem renu 4 800
 29 Radiosynowektomia izotopowa  porada kontrolna 120

* w przypadku gdy do badania otwierana jest fiolka specjalnie dla jednego pacjenta i nie ma więcej pacjentów na to badanie, do ceny świadczenia doliczana jest kwota 50 zł

** na indywidualne zlecenie