Pracownia Medycyny Nuklearnej

 

PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO W ZŁ
  BADANIA SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ  
 1 Scyntygram tarczycy Tc-99m 200
 2 Scyntygram tarczycy I-131 200
 3 Scyntygrafia kości  ( SPECT/CT w zależności od wskazań klinicznych) * 600
 4 Badanie dynamiczne nerek DTPA* 350
 5 Badanie statyczne nerek DMSA* 390
 6 Badanie dynamiczne nerek DTPA próba kaptoprilowa* 370
 7 Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-wysiłek* 650
 8 Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-spoczynek* 550
 9 Scyntygrafia perfuzyjna serca wysiłek +spoczynek* 1 050
 10 Scyntygrafia przytarczyc MIBI* 550
 11 Scyntygrafia perfuzyjna płuc SPECT/CT* 550
 12 Scyntygrafia wątroby SPECT koloid SPECT/CT* 510
 13 Scyntygrafia wątroby SPECT pyro fosforan SPECT/CT* 510
 14 Scyntygrafia ślinianek * 300
 15 Limfoscyntygrafia * 600
 16 Badanie scyntygraficzne całego ciała I-131* 500
 17 Scyntygrafia całego ciała MIBI* 520
 18 Scyntygrafia znakowanymi leukocytami** 3400
 19 Scyntygrafia z zast. pochodnych Somatostatyny (Tektreotyd)** 5 000
 20 Badanie przed podaniem  dawki I-131 bez BAC 800
 21 Podanie dawki I-131 600
 22 Porada z zakresu medycyny nuklearnej 90
 23 Scyntygraficzne badanie czasu opróżniania żołądka * 400
 24 Oznaczenie jodochwytności tarczycy 250
 25 Radiosynowektomia izotopowa  porada kwalifikacyjna 300
 26 Radiosynowektomia izotopowa  z zastosowaniem itru 3 000
 27 Radiosynowektomia izotopowa  z zastosowaniem renu 4 800
 28 Radiosynowektomia izotopowa  porada kontrolna 120

* w przypadku gdy do badania otwierana jest fiolka specjalnie dla jednego pacjenta i nie ma więcej pacjentów na to badanie, do ceny świadczenia doliczana jest kwota 50 zł

** na indywidualne zlecenie