Pracownia Endoskopowa

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1. Gastroskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 288
2. Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) 345
3. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 460
4. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (z bad.hist.pat.) 518
5. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 1035
6. Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii 1035
7. Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 920
8. Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 403
9. Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) 460
10. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej 575
11. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej 978
12. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (z badaniem hist.pat) 1265
13. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmnian naczyniowych 920
14. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 230
15. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (z pobraniem wycinków) 287,50
16. Bronchofiberoskopia z oceną cytologiczną 518
17. Bronchofiberoskopia (z badaniem hist.pat.) 574