Pracownia Endoskopowa

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1. Gastroskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 250
2. Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) 300
3. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 400
4. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (z bad.hist.pat.) 450
5. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 900
6. Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii 900
7. Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 800
8. Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 350
9. Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) 400
10. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej 500
11. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej 850
12. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (z badaniem hist.pat) 1100
13. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmnian naczyniowych 800
14. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 200
15. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (z pobraniem wycinków) 250
16. Bronchofiberoskopia z oceną cytologiczną 450
17. Bronchofiberoskopia (z badaniem hist.pat.) 499