Pracownia Endoskopowa

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1 Gastroskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 200
2 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) 250
3 Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 400
4 Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (z bad.hist.pat.) 450
5 Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 900
6 Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii 900
7 Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 800
8 Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 320
9 Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) 370
10 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej 500
11 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej 850
12 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (z badaniem hist.pat) 1100
13 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmnian naczyniowych 800
14 Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) 200
15 Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (z pobraniem wycinków) 250
16 Bronchofiberoskopia z oceną cytologiczną 450
17 Bronchofiberoskopia (z badaniem hist.pat.) 499
18 Endoskopowe tamowanie krwawienia. Leczenie zmian naczyniowych (ostrzykiwanie, beamer argnowy) 800
19 Opaskowanie żylaków przełyku 1450