Poradnia Medycyny Pracy

LP. NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO* W ZŁ
1 B. profilaktyczne badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/ 104 zw. 104
2 Przeg.stan/kom.bhp wykonywanie oceny warunków pracy i występujących zagrożeń w zakładzie pracy, poprzez: 287,5 zw. 287,5
– uczestnictwo w okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3 B. san-epid+orzecz badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych przy obrocie i produkcji żywności 92 zw. 92
4 B.profil+san-epid badanie i wydanie orzeczeń w jednym czasie: 127 zw. 127
badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)
badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/
5 kons.lek.specjalis konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne 138 zw. 138
6 Audiogram.b.opisu audiometr bez opisu 46 zw. 46
7 Spirometria spirometria 52 zw. 52
8 EKG bez opisu EKG bez opisu 30 zw. 30
9 EKG z opisem EKG z opisem 50 zw. 50
10 Rtg kl.piersiowej RTG klatki piersiowej 80 zw. 80
11 zaśw. Os.Niepełn zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez lekarza profilaktyka 70 zw. 70
12 B.lek.kie.u. Badanie lekarza medycyny pracy osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) 97,56 23% 120