Poradnia Medycyny Pracy

LP. NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO* W ZŁ
1 B. profilaktyczne badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/ 90 zw. 90
2 Przeg.stan/kom.bhp wykonywanie oceny warunków pracy i występujących zagrożeń w zakładzie pracy, poprzez: 250 zw. 250
– uczestnictwo w okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3 B. san-epid+orzecz badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych przy obrocie i produkcji żywności 80 zw. 80
4 B.profil+san-epid badanie i wydanie orzeczeń w jednym czasie: 110 zw. 110
badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)
badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/
5 kons.lek.specjalis konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne 100 zw. 100
6 Audiogram.b.opisu audiometr bez opisu 35 zw. 35
7 Spirometria spirometria 45 zw. 45
8 EKG bez opisu EKG bez opisu 25 zw. 25
9 EKG z opisem EKG z opisem 30 zw. 30
10 Rtg kl.piersiowej RTG klatki piersiowej 70 zw. 70
11 zaśw. Os.Niepełn zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez lekarza profilaktyka 50-60 zw. 50-60
12 B.lek.kie.u. Badanie lekarza medycyny pracy osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) 73,17 23% 90