Pomoc Doraźna w Izbie Przyjęć

 

IZBA  PRZYJĘĆ

 

LP.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA NETTO  W ZŁ

1.

 Konsultacja Chirurgiczna

150

2.

 Konsultacja Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

150

3.

 Konsultacja Dermatologiczna

150

4.

 Konsultacja Endokrynologiczna

150

5.

 Konsultacja Ginekologiczna z   użyciem wziernika

150

6.

 Konsultacja Kardiologiczna

150

7.

 Konsultacja Internistyczna

150

8.

 Konsultacja Laryngologiczna z użyciem wziernika

150

9.

 Konsultacja Radiologiczna

150

10.

 Konsultacja Urazowo – ortopedyczna

150

11.

 Konsultacja Urologiczna

150

12.

 Badanie per rectum

25

13.

 Szyna gipsowa

80

14.

 Szyna Zimmera

40

15.

 Opaska elastyczna – stawy, żebra

30

16.

 Chusta trójkątna – unieruchomienie

30

17.

 Opatrunek Desoulta miękki

90

18.

 Gips krótki/mały

90

19.

 Gips długi/ duży

130

20.

 Opatrunek Desoulta gipsowy

140

21.

 Zdjęcie gipsu małego i średniego

40

22.

 Zdjęcie gipsu długiego lub dużego

60

23.

 Skopia

70

24.

 Nastawienie zwichnięcia małego stawu

170

25.

 Nastawienie zwichnięcia dużego stawu

220

26.

 Nastawienie kości palców ręki i stopy

70

27.

 Nastawienie kości ręki i nogi

120

28.

 Blokada dostawowa

40

29.

 Blokada około żebrowa

60

30.

 Punkcja stawu z upustem płynu

70

31.

 Podanie leku do stawu (lek pacjenta)

25

32.

 Opatrunek mały (otarcia)

15

33.

 Opatrunek średni

25

34.

 Opatrunek duży (oparzenia, duże odleżyny)

60

35.

 Zmiana opatrunku czystego

30

36.

 Zmiana opatrunku na ranie zainfekowanej

50

37.

 Podanie anatoksyny tężcowej – lek szpitalny

30

38.

 Znieczulenie miejscowe Lignocainą

40

39.

 Mały zabieg chirurgiczny

100

40.

 Założenie steri stripów na ranę

25

41.

 Szycie rany małej do 5 cm

75

42.

 Szycie rany dużej lub głębokiej

120

43.

 Nacięcie ropnia, zastrzału, założenie sączka

100

44.

 Wycięcie ziarniny, martwicy z rany

100

45.

 Wycięcie torbieli, kaszaka, brodawki

120

46.

 Zdjęcie szwów

30

47.

 Usunięcie paznokcia

100

48.

 Klinowa resekcja paznokcia

100

49.

 Znieczulenie miejscowe chlorkiem etylu

20

50.

 Ogólne dożylne do 1 godz.

400

51.

 Usunięcie kleszcza

40

52.

 Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha

60

53.

 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego powierz

100

54.

 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego głębokiego

200

55.

 Usunięcie cewnika Foleya

30

56.

 Założenie cewnika Foleya

100

57.

 Płukanie pęcherza moczowego

60

58.

 Iniekcja domięśniowa, podskórna 

30

59.

 Iniekcja dożylna

40

60.

 Podanie tabletki

10

61.

 Założenie wenflonu

50

62.

 Kroplówka rozkurczowa

100

63.

 Podanie płynów infuzyjnych do 1 l

50

64.

 Podanie płynów infuzyjnych powyżej 1 l

90

65.

 Pobranie krwi na badania

15

66.

 Pobranie  krwi na poziom alkoholu

40

67.

 Toaleta ciała częściowa /mała/

30

68.

 Toaleta całego ciała chorego

50

69.

 Toaleta chorego zanieczyszczonego

60

70.

 Toaleta chorego nieprzytomnego

60

71.

 Opieka pielęgniarska  za każdą rozpoczętą  godzinę

65

72.

 Lewatywa z Enemy /z kosztem Enemy/

40

73.

 Założenie sondy żołądkowej

40

74.

 Płukanie żołądka

70

75.

 Założenie czepca przy wszawicy

50

76.

 EKG spoczynkowe bez opisu

30

77.

 EKG spoczynkowe z opisem

50

78.

 Pomiar temperatury

5

79.

 Pulsoksymetr

20

80.

 Pomiar poziomu cukru glukometrem

10

81.

 Pomiar ciśnienia RR

10

82.

 Tlenoterapia

10

83.

 Monitorowanie ( 1 h)

20

84.

 USG serca + Doppler CFM  /Echo 2-D/

wg cennika Pracowni Kardiometrycznej

85.

 Odprowadzenie załupka

100

86.

 Płukanie uszu (woskowina itp.)

50

87.

 Nacięcie i drenaż krwiaka małżowiny usznej

100

88.

 Płukanie oka

20

89.

 USG ginekologiczne

90

90.

 USG położnicze

120

91.

 Opis zdjęć wykonanych poza zakładem

20

92.

 Inhalacja

40

93.

 Test z moczu na narkotyki

60

94.

 Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej

cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

95.

 Kopia lub wydruk  dokumentacji medycznej

cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

96.

 Tomografia komputerowa głowy bk

320

97.

 Tomografia komputerowa kręgosłupa/stawy / jedna okolica 
 anatomiczna bk 

320

98.

 Tomografia komputerowa jamy brzusznej / miednicy  /jedna 
 okolica anatomiczna zk

390

99.

 Tomografia komputerowa klatki piersiowej

390

100.

 Tomografia komputerowa głowy zk

370

101.

 Tomografia komputerowa dwie sąsiadujące okolice anatomiczne 
 bk

475

102.

 Tomografia komputerowa dwie sąsiadujące okolice anatomiczne 
 zk

620

103.

 TK Angiografia

620

104.

 Toksykologia: Alkohole alifatyczne

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

105.

 Toksykologia: Glikol etylowy

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

106.

 Toksykologia: Grzyby

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

107.

 Toksykologia: Karboksyhemoglobulina

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

108.

 Toksykologia: leki badanie jakościowe

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

109.

 Toksykologia: Methemoglobina

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

110.

 Toksykologia: Narkotyki metoda immunolog.

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

111.

 Toksykologia: Rozpuszczalniki organiczne

wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM

112.

 Toksykologia: transport materiału do badania

20

113.

 Przymus bezpośredni

250

114.

 Świadczenia medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych  
 zlecane przez jednostki Policji/inne

 

115.

 1/wykonanie badania lekarskiego osobom doprowadzonym do 
 miejsca wykonywania badań i przewidzianej do umieszczenia w 
 pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub 
 doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 
 tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie 
 dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla 
 nieletnich lub zakładzie poprawczym

 

116.

 2/ wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub wystąpieniu 
 przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby 
 zatrzymanej  w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 
 zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
 pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu 
 przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 
 zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie 
 poprawczym

 
117.

 3/ wystawienie recepty na niezbędne leki oraz wskazanie do ich 
 stosowania i dawkowania

400

118.

 pobranie krwi (bez badania analitycznego) od osoby 
 zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu bądź innego 
 podobnie działającego środka oraz sporządzenie protokołu 
 pobrania krwi

150

 

Wykonanie zdjęć RTG i USG z opisem 

wg cennika Pracowni Radiologii

 

Badania laboratoryjne

wg cennika Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

 

Badania endoskopowe

wg cennika Pracowni Endoskopowej