Pomoc Doraźna w Izbie Przyjęć

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1 Konsultacja Chirurgiczna 80
2 Konsultacja Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej 80
3 Konsultacja Dermatologiczna 80
4 Konsultacja Endokrynologiczna (bez badań) 80
5 Konsultacja Ginekologiczna z z użyciem wziernika 80
6 Konsultacja Hematologiczna (bez badań laboratoryjnych) 80
7 Kardiologiczna 80
8 Konsultacja Internistyczna 80
9 Konsultacja Laryngologiczna z użyciem wziernika 80
10 Konsultacja Radiologiczna 80
11 Konsultacja Urazowo – ortopedyczna 80
12 Konsultacja Urologiczna 80
13 Badanie per rectum 25
14 Szyna gipsowa 60
15 Szyna Zimmera 30
16 Opaska elastyczna – stawy, żebra 30
17 Plastrowanie – usztywnienie 30
18 Szpatułka i bandaż – usztywnienie 30
19 Chusta trójkątna – unieruchomienie 30
20 Opatrunek Desoulta miękki 90
21 Gips krótki/mały 90
22 Gips długi/ duży 130
23 Gips derotacyjny 80
24 Gips krótki marszowy 100
25 Gorset gipsowy 170
26 Tutor gipsowy 120
27 Ósemka gipsowa 90
28 Opatrunek Desoulta gipsowy 140
29 Zdjęcie gipsu małego i średniego 35
30 Zdjęcie gipsu długiego lub dużego 60
31 Skopia 70
32 Nastawienie zwichnięcia małego stawu 170
33 Nastawienie zwichnięcia dużego stawu 220
34 Nastawienie kości palców ręki i stopy 70
35 Nastawienie kości ręki i nogi 120
36 Blokada dostawowa 40
37 Blokada około żebrowa 60
38 Punkcja stawu z upustem płynu 70
39 Podanie leku do stawu (lek pacjenta) 25
40 Okład z Altacetu 15
41 Opatrunek mały (otarcia) 15
42 Opatrunek średni 25
43 Opatrunek duży (oparzenia, duże odleżyny) 60
44 Zmiana opatrunku czystego 20
45 Zmiana opatrunku na ranie zainfekowanej 35
46 Podanie anatoksyny tężcowej (lek pacjenta) 20
47 Podanie anatoksyny tężcowej – lek szpitalny 30
48 Znieczulenie miejscowe Lignocainą 20
49 Mały zabieg chirurgiczny 65
50 Założenie steri stripów na ranę 25
51 Szycie rany małej do 5 cm 75
52 Szycie rany dużej lub głębokiej 100
53 Nacięcie ropnia, zastrzału, założenie sączka 80
54 Wycięcie ziarniny, martwicy z rany 80
55 Wycięcie torbieli, kaszaka, brodawki 120
56 Zdjęcie szwów 25
57 Usunięcie paznokcia 50
58 Klinowa resekcja paznokcia 100
59 Znieczulenie miejscowe chlorkiem etylu 20
60 Ogólne dożylne do 1 godz. 400
61 Usunięcie kleszcza 20
62 Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha 60
63 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego powierz 100
64 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego głębokiego 200
65 Usunięcie cewnika Foleya 30
66 Założenie cewnika Foleya 100
67 Płukanie pęcherza moczowego 60
68 Iniekcja domięśniowa, podskórna 20
69 Iniekcja dożylna 30
70 Podanie tabletki 10
71 Założenie wenflonu 20
72 Podłączenie kroplówki NaCl, PWE, Glucosa 25
73 Pobranie krwi na badania 10
74 Pobranie krwi na p.alkoholu we krwi 10
75 Toaleta ciała częściowa /mała/ 30
76 Toaleta całego ciała chorego 40
77 Toaleta chorego zanieczyszczonego 80
78 Toaleta chorego nieprzytomnego 90
79 Opieka pielęgniarska 1 godzina 30
80 Lewatywa z Enemy /z kosztem Enemy/ 40
81 Płukanie żołądka 70
82 Założenie czepca przy wszawicy 30
83 EKG spoczynkowe z opisem 30
84 Pomiar temperatury 5
85 Pulsoksymetr 20
86 Pomiar poziomu cukru glukometrem 10
87 Pomiar ciśnienia RR 10
88 Tlenoterapia 10
89 Monitorowanie ( 1 h) 10
90 USG serca + Doppler CFM /Echo 2-D/ 160
91 Odprowadzenie załupka 100
92 Płukanie uszu (woskowina itp.) 50
93 Nacięcie i drenaż krwiaka małżowiny usznej 100
94 Płukanie oka 20
95 USG ginekologiczne 70
96 USG położnicze 100
97 Opis zdjęć wykonanych poza zakładem 20
98 Inhalacja 20
99 Transport sanitarny ( na terenie miasta Szczecin) 75
100 Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej cena ustalona na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
101 Kopia lub wydruk dokumentacji medycznej cena ustalona na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
102 Tomografia komputerowa głowy bk 250
103 Tomografia komputerowa jamy brzusznej bk 250
104 Tomografia komputerowa miednicy bk 250
105 Tomografia komputerowa kręgosłupa/stawy bk 250
106 Tomografia komputerowa głowy zk 290
107 Tomografia komputerowa jamy brzusznej zk 305
108 Tomografia komputerowa klatki piersiowej zk 305
109 AngioKT 510
110 Toksykologia Alkohole alifatyczne 89
111 Toksykologia Glikol etylowy 103
112 Toksykologia Grzyby 175
113 Toksykologia Karboksyhemoglobulina 84
114 Toksykologia leki badanie jakościowe 220
115 Toksykologia Methemoglobina 49
116 Toksykologia Narkotyki metoda immunolog. 68
117 Toksykologia Rozpuszczalniki organiczne 108
118 Toksykologia transport materiału do PSK 2 20
119 Przymus bezpośredni 250
  Świadczenia medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych zlecane przez jednostki Policji/inne  
  1/wykonanie badania lekarskiego osobom doprowadzonym do miejsca wykonywania badań i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym  
  2/ wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym  
120 3/ wystawienie recepty na niezbędne leki oraz wskazanie do ich stosowania i dawkowania 230
121 pobranie krwi (bez badania analitycznego) od osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu bądź innego podobnie działającego środka oraz sporządzenie protokołu pobrania krwi 80
  Wykonanie zdjęć RTG i USG z opisem wg cennika Pracowni Radiologii
  Badania laboratoryjne wg cennika Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej
  Badania endoskopowe wg cennika Pracowni Endoskopowej