Inne Usługi

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO W ZŁ
1 opłata za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 5,93/ 1 str. 23% 7,30/ 1 str.
2 opłata za kopię dokumentacji medycznej 0,59/ 1 str. 23% 0,73/ 1 str.
3 opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 5,93 23% 7,30
4 opłata za dzienną rację żywnościową, dla osób nie będących pacjentami szpitala (posiadających zgodę Komendanta na korzystanie z odpłatnego wyżywienia): 17,59 23% 18,99
4.1 śniadanie (35%), 6,16 23% 6,65
4.2 obiad (40%), 7,03 23% 7,59
4.3 kolacja (25%) 4,40 23% 4,75
5 przechowywanie powyżej 72 godzin zwłok osoby zmarłej w szpitalu oraz zwłok osób zmarłych w miejscu innym niż szpital 40,65* 23% 50*
6 opłata za transport sanitarny
6.1 osoby o I stopniu niesprawności /100%/ za 1 km 2,44 23% 3,00
6.2 osoby o II stopniu niesprawności /60%/ za 1km 1,46 23% 1,80
7 opłata za parkowanie samochodu, dla pracowników 109 Szpitala Wojskowego i pracowników firm współpracujących ze 109 Szpitalem  (posiadających zgodę Komendanta na korzystanie z odpłatnego parkingu):
7.1 za mies. 24,39 23% 30,00
7.2 za kwartał 68,29 23% 84,00
7.3 rok 268,29 23% 330,00
8 opłata za praktykę studencką – 1h  2,00    

* cena za każdą rozpoczętą i pełną dobę korzystania z pomieszczenia do przechowywania zwłok