Inne Usługi

INNE USŁUGI

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO W ZŁ
1. przechowywanie powyżej 72 godzin zwłok osoby zmarłej w szpitalu oraz zwłok osób zmarłych w miejscu innym niż szpital 46,30 8% 50
2. transport pojazdem sanitarnym dla pacjentów siedzących/leżących:      
2.1 na terenie miasta Szczecin 89,00 zw. 89,00
2.2 poza teren miasta Szczecin 89,00   + 3,20 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin   89,00   + 3,20 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin
3. transport pojazdem sanitarnym finansowany w 40% ze środków publicznych dla pacjentów siedzących/leżących:      
3.1 na terenie miasta Szczecin 53,40 zw. 53,40
3.2 poza teren miasta Szczecin 53,40   + 1,92 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin   53,40   + 1,92 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin
4 opłata za parkowanie samochodu, dla pracowników 109 Szpitala Wojskowego i pracowników firm współpracujących ze 109 Szpitalem  (posiadających zgodę Komendanta na korzystanie z odpłatnego parkingu):   23%  
4.1 za mies. 24,39   30
4.2 za kwartał 68,29   84
4.3 rok 268,29   330
LP.
NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO W ZŁ.

5.
opłata za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r  o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
6.
opłata za kopię dokumentacji medycznej cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r  o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
7.
opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r  o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
8.
opłata za przesłanie dokumentacji medycznej (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) cena zgodna z obowiązującą umową z Pocztą Polską
9.
opłata za praktykę studencką (obejmuje koszt zużytych materiałów) – 1h 2,50