Inne Usługi

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO W ZŁ
1 przechowywanie powyżej 72 godzin zwłok osoby zmarłej w szpitalu oraz zwłok osób zmarłych w miejscu innym niż szpital 46,30* 8% 50*
2 transport pojazdem sanitarnym dla pacjentów siedzących/leżących:
2.1 na terenie miasta Szczecin 75 zw. 75
2.2 poza teren miasta Szczecin 75,00 + 2,8 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin   75,00 + 2,8 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin
3 transport pojazdem sanitarnym finansowany w 40% ze środków publicznych dla pacjentów siedzących/leżących:
3.1 na terenie miasta Szczecin 45 zw. 45
3.2 poza teren miasta Szczecin 45,00 + 1,68 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin   45,00 + 1,68 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin
4 opłata za parkowanie samochodu, dla pracowników 109 Szpitala Wojskowego i pracowników firm współpracujących ze 109 Szpitalem (posiadających zgodę Komendanta na korzystanie z odpłatnego parkingu):
4.1 za mies. 24,39 23% 30
4.2 za kwartał 68,29   84
4.3 rok 268,29   330
5 opłata za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
6 opłata za kopię dokumentacji medycznej
7 opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
8 opłata za przesłanie dokumentacji medycznej (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) cena zgodna z obowiązującą umową z Pocztą Polską
9 opłata za praktykę studencką – 1h 2