Inne Usługi

INNE USŁUGI

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO W ZŁ
1. przechowywanie powyżej 72 godzin zwłok osoby zmarłej w szpitalu oraz zwłok osób zmarłych w miejscu innym niż szpital 46,30* 8% 50*
2. transport pojazdem sanitarnym dla pacjentów siedzących/leżących:      
2.1 na terenie miasta Szczecin 87,00 zw. 87,00
2.2 poza teren miasta Szczecin 87,00   + 3,0 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin   87,00   + 3,0 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin
3. transport pojazdem sanitarnym finansowany w 40% ze środków publicznych dla pacjentów siedzących/leżących:      
3.1 na terenie miasta Szczecin 52,20 zw. 52,20
3.2 poza teren miasta Szczecin 52,20   + 1,80 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin     52,20   + 1,80 zł/1 km poza granicami miasta Szczecin
4 opłata za parkowanie samochodu, dla pracowników 109 Szpitala Wojskowego i pracowników firm współpracujących ze 109 Szpitalem  (posiadających zgodę Komendanta na korzystanie z odpłatnego parkingu):   23%  
4.1 za mies. 24,39   30
4.2 za kwartał 68,29   84
4.3 rok 268,29   330