Hospitalizacje

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów określonych
dla poszczególnych
procedur medycznych oraz
ceny 1 punktu + 30%
2. ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
3. ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII
4. ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ
5. ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ
6. ODDZIAŁ UROLOGICZNY
7. ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
8. PODODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
9. ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
10. ODDZIAŁ REHABILITACJI
11. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów w skali TISS
określonych dla poszczególnych procedur medycznych + 30%