Hospitalizacje

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO
1. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów określonych
dla poszczególnych
procedur medycznych oraz
ceny 1 punktu, która
wynosi 52,00 zł + 20%
2. ODDZIAŁ KARDIOLOGII
3. ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII
4. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
5. ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ
6. ODDZIAŁ UROLOGII
7. ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
8. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII
9. ODDZIAŁ DERMATOLOGII
11. ODDZIAŁ REHABILITACJI
12. ODDZIAŁ HEMATOLOGII
13. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów w skali TISS
określonych dla poszczególnych procedur medycznych + 20%