Hospitalizacje

LP. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ
1 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych procedur medycznych oraz ceny 1 punktu, która wynosi 1,00 zł + 20%
2 ODDZIAŁ KARDIOLOGII
3 ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII
4 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
5 ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ
6 ODDZIAŁ UROLOGII
7 ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
8 ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII
9 ODDZIAŁ DERMATOLOGII
10 ODDZIAŁ REHABILITACJI
11 ODDZIAŁ HEMATOLOGII
12 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów w skali TISS określonych dla poszczególnych procedur medycznych + 20%