Oddział Urologiczny

Koordynator oddziału:
prof.dr hab. n. med. Zbigniew ZIĘTEK

Sekretariat:
tel. 91 810 58 81

Gabinet Lekarski:
tel. 91 810 58 27

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna OLSZEWSKA
specjalista pielęgniarstwa internistycznego
tel. 91 810 59 63
Liczba łóżek: 11

 

Oddział Urologii zajmuje się w szczególności:

  • Diagnostyką i leczeniem wad i chorób niezapalnych nerek takich jak zwężenia podmiedniczkowe, kamica moczowa, nowotwory nerek. Wykonujemy pełen zakres operacji otwartych i endoskopowych , a tak że laparoskopowych w tym: nefrektomia laparoskopowa, laparoskopowe operacje oszczędzające miąższ nerek(NSS), laparoskopowe operacje wodonercza w przebiegu zwężenia podmiedniczkowego.
  • Diagnostyką i leczeniem operacyjnym wad układu moczowego i chorób moczowodów w tym: operacji plastycznych zwężeń, moczowodów olbrzymich, kruszenie kamieni w moczowodzie (URSL).
  • Diagnostyką i leczeniem zabiegowym chorób pęcherza moczowego w tym: kamicy, uchyłków, nowotworów, zapalenia krwotocznego, dysfunkcji w przebiegu innych chorób. Wykonywaniem operacji otwartych i endoskopowych pęcherza moczowego w tym: usuwanie guzów (TURBT), kruszenie kamieni, usuwanie pęcherza(cystektomia) z odprowadzeniem moczu nadpęcherzowym.
  • Diagnostyką i leczeniem chorób zapalnych i nowotworowych gruczołu krokowego pełen zakres operacji klasycznych i małoinwazyjnych z wykorzystaniem technik endoskopowych i laparoskopowych w tym: TURP, TUIP, adenomektomia przezpęcherowa, prostatektomia radykalna.
  • Rozpoznawaniem i leczeniem chorób jąder, prącia oraz cewki moczowej. Wykonujemy  operacje naprawcze wad rozwojowych, zwężeń cewki moczowej, nowotworów tych narządów.