Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

logotyp NFZ

 

Koordynator:
dr n. med. Dariusz LARYSZ

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Beata REMISZEWSKA – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Sekretariat:
Jolanta Wajszczuk – sekretarka

Lekarze specjaliści :
lek. Ireneusz JANIAK
ppłk dr n. med. Robert Krystowski
lek. Dawid PACEK
dr n. med. Rafał TKACZ

Lekarze Rezydenci:
lek. Mateusz Marciniak
lek. Arkadiusz Więcek
lek. Krzysztof Jacak
lek. Piotr Kosiorowski
lek. Łukasz Piotrowski
lek. Tomasz Kruś
lek. Sebastian Udziela
lek. Wojciech Dziurawiec

Rehabilitanci::
mgr Marek Tomaszewski
mgr Michał Adamczyk

Kontakt

Gabinet lekarski – tel. 91 810 58 63 
Dyżurka pielęgniarek
– tel. 91 810 58 88 
Sekretariat – tel. 91 810 58 47 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ dysponuje 17 łóżkami dla pacjentów.  Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana i doświadczona kadra medyczna.

Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem urazów, schorzeń oraz wrodzonych i nabytych zniekształceń narządu ruchu, z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych oraz wysokiej jakości implantów ortopedycznych wiodących światowych marek.

Zakres działalności medycznej obejmuje:

  • endoprotezoplastyki pierwotne stawów biodrowych (z użyciem trzpieni klasycznych i przynasadowych) i kolanowych, bezcementowe i cementowane,
  • endoprotezoplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych,
  • leczenie z zakresu chirurgii kręgosłupa – stabilizacje, odbarczenia, aloplastyki krążków międzykręgowych, kyfoplastyki, wertebroplastyki
  • leczenie z zakresu chirurgii urazowej pierścienia miednicy
  • leczenie złamań kości długich z użyciem nowoczesnych technik operacyjnych przy użyciu gwoździ śródszpikowych, płyt kątowo stabilnych, endoprotez połowiczych oraz stabilizatorów zewnętrznych zgodnie z zasadami AO,
  • leczenie operacyjne zaburzeń zrostu kostnego i stawów rzekomych,
  • zaopatrywania urazowych uszkodzeń tkanek miękkich (mięśni, ścięgien i więzadeł),
  • artroskopii stawu kolanowego (zabiegi naprawcze chrząstki stawowej, rekonstrukcje ACL, szycie łąkotek),
  • prowadzenie wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej.

Kadra Oddziału systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych konferencjach, sympozjach i kursach specjalistycznych.

Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Rejestracja i kwalifikacja do zabiegów operacyjnych odbywa się w przyszpitalnej Poradni Ortopedycznej na podstawie skierowanie od lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni:

tel. 91 810 59 31 lub 261 455 931
tel. kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl

Zapisy na planowe zabiegi operacyjne odbywają się podczas wizyty w Poradni Ortopedycznej w obecności pacjenta, wymagane jest posiadanie pełnej dokumentacji medycznej (aktualne badania RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wypisy szpitalne z wcześniejszych hospitalizacji). Po kwalifikacji do leczenia operacyjnego przez lekarza w Poradni Ortopedycznej pacjent zostaje wpisany do kolejki oczekujących, o terminie przyjęcia zostaje poinformowany drogą telefoniczną.

Przyjęcie do Szpitala odbywa się w Izbie Przyjęć Szpitala w wyznaczonym dniu ok. godz. 800 na podstawie ważnego skierowania. Pacjent winien posiadać przy sobie pełną dokumentację medyczną dotyczącą zarówno schorzenia będącego przyczyną przyjęcia, jak i chorób współistniejących (w tym zaświadczenia o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego wystawione przez lekarza prowadzącego – kardiologa/ pulmonologa/ endokrynologa itp.). Prosimy również o zabranie ze sobą przyjmowanych na stałe leków, środków higieny osobistej, piżamy. Pacjenci, którzy mają zaplanowany zabieg w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa powinni zabrać do Szpitala kule łokciowe. Przed planowym zabiegiem operacyjnym zalecane jest wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW „B”.