Oddział Kardiologiczny

Koordynator:
lek. Ryszard RZEUSKI
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
tel. 91 810 58 36

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Agnieszka ROKITA
specjalista pielęgniarstwa internistycznego
tel. 91 810 59 86

Zespół lekarski:                                                                  

dr n. med. Ewa LEWANDOWSKA
starszy asystent  specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. Sławomir SZABOWSKI
starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Rezydenci:logotyp NFZ
lek. Agata PYKOSZ
lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

lek. Paweł RADZIŃSKI
lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii

 

Oddział Kardiologii jest jednym z trzech oddziałów kardiologicznych w Szczecinie,  dysponuje 12 łóżkami, w tym 4 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. W oddziale wykonuje się pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego:

  • Elektrokardiografia (EKG): podstawowe, a równocześnie niezastąpione narzędzie diagnostyczne w kardiologii
  • Echokardiografia – dwa cyfrowe aparaty USG japońskiej firmy Aloka: badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe, dobutaminowy test obciążeniowy – Stress Echo,
  • Badanie wysiłkowe EKG – zestaw do próby wysiłkowej z bieżnią ruchomą marki Mortara,
  • Holter EKG –  systemy holterowskie marki Cardioscan z rejestratorami do całodobowego zapisu EKG z możliwością rejestracji wielodniowej oraz rejestracji EKG z 12 odprowadzeń oraz nowozakupiony zaawansowany technologicznie system holterowski firmy Schiller medilog® DARWIN2 Enterprise z możliwością wykrywania bezdechów sennych.
  • Całodobowa analiza ciśnienia tętniczego (ABPM, tzw. Holter ciśnienia tętniczego) – Dysponujemy kilkoma systemami do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego: systemy BOSO, MobiloGraph, Schiller i Suntech.

W diagnostyce kardiologicznej korzystamy również z możliwości sprzętowych szpitala:  Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (nowoczesna, poddawana ścisłej kontroli diagnostyka laboratoryjna), Pracownia Medycyny Nuklearnej (badania scyntygraficzne metodą SPECT) oraz Pracowni Radiologicznej (RTG, USG). W  niedługim czasie możliwości diagnostyczne wzbogacone zostaną o  badania tomograficzne w oparciu o tworzoną Pracownię Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.

Baza logistyczno – diagnostyczna jednak jest tylko dopełnieniem podstawowej części oddziału jakim jest wysoko wykwalifikowany i w pełni zaangażowany w opiekę nad pacjentami zespół pielęgniarski i lekarski. Na oddziale zatrudnionych jest 14 pielęgniarek, w tym 3 z tytułem magistra pielęgniarstwa i 5 z uzyskanym tytułem specjalisty. Zespół lekarski tworzy 8 lekarzy, w tym 3 specjalistów w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, 1 specjalista chorób wewnętrznych (w trakcie specjalizacji z kardiologii). Zajmujemy się Pacjentami z dolegliwościami obejmującymi pełen zakres chorób układu krążenia: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe oraz niewydolność serca. Wykorzystujemy nasze możliwości diagnostyczne do kardiologicznego przygotowania pacjentów do operacji pozasercowych i  kwalifikacji do postępowania inwazyjnego (zabiegi kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii), opiekujemy się również pacjentami we wczesnym okresie pooperacyjnym po operacjach kardiochirurgicznych (współpraca w Kliniką Kardiochirurgii PUM).

Oddział Kardiologii stanowi również bazę szkoleniową. W roku 2011 uzyskaliśmy akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu kardiologii. Na bazie naszego oddziału prowadzone są również zajęcia dydaktyczne w ramach współpracy z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Szczecinie (dietetycy).

Rozszerzamy naszą działalność także w zakresie naukowo – badawczym biorąc udział w kolejnych badaniach klinicznych nad nowymi lekami i sposobami terapii (badania: PEP-CHF, MAGELLAN, COMPOSE EARLY, ARTS, ARTS HF, SOKRATES, APEX) oraz polskich i europejskich rejestrach kardiologicznych (rejestr ostrych zespołów kardiologicznych, rejestr niewydolności serca, rejestr migotania przedsionków).

Opiekę nad naszymi Pacjentami rozszerzamy o część ambulatoryjną w ramach Poradni Kardiologicznej, w ramach której wykonujemy pełen zakres diagnostyki w trybie pozaszpitalnym.

ECHO SERCA

Dzięki aparatowi USG firmy ALOKA możemy wykonywać badania echokardiograficzne z oceną przepływów metodą Dopplera (ECHO2-D+Doppler), pozwalające uzyskać dokładną ocenę budowy i pracy serca.

 

Echo serca jest obecnie podstawową metodą nieinwazyjnej diagnostyki serca a co niezmiernie istotne dla pacjenta bezbolesną i niezwiązaną z żadnym ryzykiem.
Badanie to, przeprowadzane jest w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz diagnostyki wad serca a także nowotworów mięśnia sercowego. Umożliwia również zdiagnozowanie obecności płynu (np. krwi) w worku osierdziowym, dostarcza istotnych informacji o budowie i funkcjonowaniu zastawek serca, a także przydatne jest w ocenianiu funkcjonowania sztucznych zastawek serca po operacji oraz pomiarze wielkości i pracy mięśnia serca.