Oddział Hematologii

 

Koordynator:
lek. med. Katarzyna  ŻYBUL
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista hematologii
tel. 91 810 58 97

Pielęgniarka Oddziałowa:logotyp NFZ
Anna BRUZI
specjalista organizacji i zarządzania
tel. 91 810 58 55

Sekretarka medyczna:
Małgorzata TOMCZYK
tel. 91 810 59 95

Dyżurka Pielęgniarska
tel. 91 810 58 89

ZESPÓŁ LEKARSKI:

 lek. med. Aurelia  JURKOWSKA – tel. 91 810 58 32
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista hematologii

lek. med. Jagna  GORDZIEJCZYK – ŁABUDA tel. 91 810 58 43
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista hematologii

lek. med. Marta  KUBACKAtel. 91 810 58 32
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Agnieszka PIUS tel.91 810 5 843
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

W oddziale pracuje personel pielęgniarski wyspecjalizowany w zakresie podawania cytostatyków i opieki nad chorym onkologicznym.

 

Zakres działalności medycznej:

 

– diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych: chłoniaków nieziarniczych, białaczek limfatycznych, nowotworów mieloproliferacyjnych ( również diagnostyka molekularna) oraz zespołów mielodysplastycznych,

– diagnostyka  ostrych białaczek

– diagnostyka i leczenie chorób krwi m.in.:małopłytkowości,  zaburzeń układu krzepnięcia, w tym trombofilii wrodzonej i nabytej, niedokrwistości hemolitycznych

– badanie cytologiczne i cytochemiczne krwi obwodowej i szpiku kostnego

 

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Hematologiczna, która prowadzi diagnostykę  i leczenie w podobnym zakresie jak oddział.

 

Działaność dydaktyczna:

 

–  kształecenie podyplomowe i doskonalące lekarzy –  oddział posiada akredytację do prowadzenia staży kierunkowych z hematologii w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych, onkologii oraz kardiologii.