Oddział Chorób Wewnętrznych

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Koordynator:
dr n. med. Katarzyna BLICHARSKA-CZUBARA
Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Urszula MOROZA
Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

logotyp NFZ

 

Specjaliści:

– lek. Barbara BÓJKO- WITKOWSKA specjalistka chorób wewnętrznych

– lek. Nina HSINO-SITO specjalistka chorób wewnętrznych

-Lekarze:

-lek. Paweł DOPIERAŁA

Rezydenci:

– lek. Monika ZAWOJEK – rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

– lek. Paulina ŁAWRYNOWICZ – rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

-lek. Justyna KRZEMIŃSKA -rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Sekretariat – tel. 91 810 58 97

Gabinet lekarski-  tel.  91 810 58 68

 

W Oddziale zatrudnionych jest 13 wykwalifikowanych pielęgniarek z wieloletnim stażem pracy, w tym:

-4 pielęgniarki z tytułem magistra

-1 pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego

-1 pielęgniarka ze specjalizacją z geriatrii

-1 pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa paliatywnego

-2 pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa onkologicznego

-2 pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa internistycznego

Oddział dysponuje 20 łóżkami w salach dwuosobowych, wyposażonych w umywalki. Pomieszczenia wyposażone są w odbiorniki TV.

Oddział Chorób Wewnętrznych jest pełnoprofilową jednostką internistyczną.

Rocznie hospitalizowanych jest około 1400 pacjentów internistycznych.

Zapewniamy pełną diagnostykę i leczenie w zakresie wszystkich specjalności wchodzących w skład chorób wewnętrznych w szczególności: pulmonologii, gastrologii, diabetologii, reumatologii, nefrologii.

W zakresie pulmonologii prowadzimy diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)
 • astmy oskrzelowej
 • zapalenia oskrzeli
 • zapalenia płuc
 • nowotworów płuc
 • nowotworów śródpiersia i opłucnej
 • sarkoidozy
 • odmy opłucnowa
 • ropniaki opłucnej

W zakresie gastroenterologii leczymy:

 • stany ostre (krwawienie z przewodu pokarmowego)
 • inne schorzenia układu pokarmowego
 • wykonujemy polipektomie

 

W zakresie diabetologii proponujemy:

 • kompleksowe prowadzenie pacjentów z cukrzycą przez doświadczony zespół medyczny
 • kompleksowe leczenie świeżych zachorowań na cukrzycę z wdrożeniem metody leczenia intensywnego i samokontroli
 • wykonujemy pełny zakres diagnostyki i leczenia ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy

 

W zakresie reumatologii prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie:

 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • choroby zwyrodnieniowej stawów
 • osteoporozy
 • tocznia rumieniowatego układowego
 • zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego
 • twardziny układowej
 • spondyloartropatii
 • odczynowego zapalenia stawów
 • dny moczanowej
 • gorączki reumatycznej
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Integralną część Oddziału stanowią Pracownie: Bronchoskopii i Spirometrii oraz Pracownia Endoskopowa, w której wykonuje się badania przewodu pokarmowego.

Wykonujemy również badania USG jamy brzusznej.

Oddział Chorób Wewnętrznych od 2001 r. jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Oddział szkoli studentów medycyny, rehabilitacji i fizjoterapii, opiekunów medycznych i dietetyków. W oddziale odbywają się staże podyplomowe.

W latach 1994-2002 ordynatorem oddziału był płk lek. Grzegorz Kozanecki – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog. Pielęgniarką oddziałową w tym okresie była Pani Grażyna Zbąska. Na oddziale pracowało wówczas ośmiu lekarzy wojskowych, czterech lekarzy cywilnych oraz 18 pielęgniarek. Z dniem 01.06.1994 r. do Oddziału Wewnętrznego został włączony Oddział Płucny. Oddział Wewnętrzny w tym okresie prowadził działalność diagnostyczną i leczniczą stacjonarną i ambulatoryjną, gdzie leczeni byli przede wszystkim żołnierze służby zasadniczej, żołnierze zawodowi i emeryci wojskowi oraz ich rodziny. Po utworzeniu Branżowej Kasy Chorych wzrosła liczba leczonych pacjentów PKP i MSW. Obecnie w Oddziale Wewnętrznym leczeni są wszyscy chorzy wymagający pomocy, a żołnierze stanowią znikomy procent wszystkich leczonych.

Od 2003- 2005 ordynatorem Oddziału Wewnętrznego był ppłk rez. dr n. med. Ryszard Katroń, a następnie w latach 2005-2008 dr Grzegorz Kozanecki, 2008-2012 dr Beata Gawdis-Wojnarska. Od 2012 r. do końca marca 2017 r. mjr rez. dr n. med. Piotr Marciniak. Od kwietnia 2017 r. do 28 września 2023r. funkcję tę pełniła dr n. med. Anna Chamuła. Od 29 września 2023r. Koordynatorem oddziału jest dr n. med. Katarzyna Blicharska-Czubara.