Oddział Chorób Wewnętrznych

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Koordynator:
dr n. med. Anna Chamuła
Specjalista chorób wewnętrznych 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Urszula MOROZA
Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

logotyp NFZ

 

Starsi asystenci:

– dr n. med. Katarzyna BLICHARSKA-CZUBARA – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Rezydenci:

– lek. Barbara BÓJKO- WITKOWSKA rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

– lek. Ryszard MODER – rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

– lek. Paweł DOPIERAŁA – rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

– lek. Monika ZAWOJEK – rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

– lek. Natalia PROCHENKA – rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Sekretariat – tel. 91 810 58 97

Gabinet lekarski-  tel.  91 810 58 68

 

W Oddziale zatrudnionych jest 18 wykwalifikowanych pielęgniarek z wieloletnim stażem pracy, w tym:

– 2 pielęgniarki z tytułem magistra

– 2 pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego

– 1 pielęgniarka ze specjalizacją z opieki długoterminowej

– 1 pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa diabetologicznego

– 2 pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział dysponuje 20 łóżkami w salach dwuosobowych, wyposażonych w umywalki. Pomieszczenia wyposażone są w odbiorniki TV.

Oddział Chorób Wewnętrznych jest pełnoprofilową jednostką internistyczną.

Rocznie hospitalizowanych jest około 1400 pacjentów internistycznych.

Zapewniamy pełną diagnostykę i leczenie w zakresie wszystkich specjalności wchodzących w skład chorób wewnętrznych w szczególności: pulmonologii, gastrologii, diabetologii, reumatologii, nefrologii.

W zakresie pulmonologii prowadzimy diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)
 • astmy oskrzelowej
 • zapalenia oskrzeli
 • zapalenia płuc
 • nowotworów płuc
 • nowotworów śródpiersia i opłucnej
 • sarkoidozy
 • odmy opłucnowa
 • ropniaki opłucnej

W zakresie gastroenterologii leczymy:

 • stany ostre (krwawienie z przewodu pokarmowego)
 • inne schorzenia układu pokarmowego
 • wykonujemy polipektomie

 

W zakresie diabetologii proponujemy:

 • kompleksowe prowadzenie pacjentów z cukrzycą przez doświadczony zespół medyczny
 • kompleksowe leczenie świeżych zachorowań na cukrzycę z wdrożeniem metody leczenia intensywnego i samokontroli
 • wykonujemy pełny zakres diagnostyki i leczenia ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy

 

W zakresie reumatologii prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie:

 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • choroby zwyrodnieniowej stawów
 • osteoporozy
 • tocznia rumieniowatego układowego
 • zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego
 • twardziny układowej
 • spondyloartropatii
 • odczynowego zapalenia stawów
 • dny moczanowej
 • gorączki reumatycznej
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Integralną część Oddziału stanowią Pracownie: Bronchoskopii i Spirometrii oraz Pracownia Endoskopowa, w której wykonuje się badania przewodu pokarmowego.

Wykonujemy również badania USG jamy brzusznej.

Oddział Chorób Wewnętrznych od 2001 r. jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Oddział szkoli studentów medycyny, rehabilitacji i fizjoterapii, opiekunów medycznych i dietetyków. W oddziale odbywają się staże podyplomowe.

W latach 1994-2002 ordynatorem oddziału był płk lek. Grzegorz Kozanecki – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog. Pielęgniarką oddziałową w tym okresie była Pani Grażyna Zbąska. Na oddziale pracowało wówczas ośmiu lekarzy wojskowych, czterech lekarzy cywilnych oraz 18 pielęgniarek. Z dniem 01.06.1994 r. do Oddziału Wewnętrznego został włączony Oddział Płucny. Oddział Wewnętrzny w tym okresie prowadził działalność diagnostyczną i leczniczą stacjonarną i ambulatoryjną, gdzie leczeni byli przede wszystkim żołnierze służby zasadniczej, żołnierze zawodowi i emeryci wojskowi oraz ich rodziny. Po utworzeniu Branżowej Kasy Chorych wzrosła liczba leczonych pacjentów PKP i MSW. Obecnie w Oddziale Wewnętrznym leczeni są wszyscy chorzy wymagający pomocy, a żołnierze stanowią znikomy procent wszystkich leczonych.

Od 2003- 2005 ordynatorem Oddziału Wewnętrznego był ppłk rez. dr n. med. Ryszard Katroń, a następnie w latach 2005-2008 dr Grzegorz Kozanecki, 2008-2012 dr Beata Gawdis-Wojnarska. Od 2012 r. do końca marca 2017 r. mjr rez. dr n. med. Piotr Marciniak. Od kwietnia 2017 r. pełni obowiązki dr n. med. Anna Chamuła.