Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

tel. 91 810 58 91

Koordynator:

logotyp NFZ

 

 

 

 

 

 

 

lek. Piotr BURSZEWSKI

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożył z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 

Lekarze:

dr n.med. Piotr KRAJEWSKI

Piotr Krajewski ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Swoją wiedzę i umiejętności chirurgiczne systematycznie pogłębia uczestnicząc w zjazdach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.
Karierę zawodową rozpoczynał w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie, następnie pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej, Ogólnej i Endokrynologicznej w Policach.
Obecnie pracuje na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie i w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
Swój rozwój zawodowy związał z kształceniem umiejętności w zakresie chirurgii piersi i skóry. Szczególną uwagę przykłada do wykorzystania wytycznych chirurgii plastycznej, celem zminimalizowania negatywnych skutków operacji onkologicznych.

dr n. med. Paweł DEC

Specjalista Chirurgii Ręki. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako jeden z kilkunastu lekarzy w kraju zdał prestiżowy europejski egzamin specjalizacyjny z chirurgii ręki FESSH Diploma (EBHS) uznawany na terenie całej UE dzięki akredytacji UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). Uczestnik szeregu specjalistycznych kursów na renomowanych uniwersytetach m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Singapurze. Autor kilkunastu prac naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki PTChR oraz Europejskiego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka EWAS. Szczególnie zainteresowany artroskopią nadgarstka i stawów ręki, chirurgią zmian zwyrodnieniowych i reumatycznych oraz małoinwazyjnym leczeniem zespołów uciskowych nerwów kończyny górnej.

dr n. med. Andrzej DMYTRZAK – konsultant

dr. n. med. Marta Markowska – specjalistka chirurgii plastycznej

lek. Kaja Kaczyńska – specjalistka chirurgii plastycznej

dr n. med. Jan Petriczko – specjalista chirurgii plastycznej

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie studiów odbył roczny staż zagraniczny na uniwersytecie medycznym Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie.W latach 2016-2023  nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM wielokrotnie nagradzany zarówno przez studentów za najwyższą jakość prowadzonych zajęć akademickich, jak i za osiągnięcia naukowe od Rektora. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej „Zastosowanie termografii w diagnostyce drożności nosa”.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS), uczestnik licznych zjazdów i kursów krajowych i międzynarodowych.

Zajmuje się głównie chirurgią twarzy, w tym leczeniem pourazowych i wrodzonych deformacji przegrody nosa i nosa zewnętrznego, chirurgią okolicy oka, chirurgią piersi i powłok brzucha oraz naprawą pourazowych ubytków tkanek po operacjach onkologicznych, wypadkach lub oparzeniach.

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Anna Główka
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:
Grażyna EJSMONT– specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Ewa PASZKIEWICZ – starsza pielęgniarka
Anna CEHAK– starsza pielęgniarka
Jolanta FABIANOWICZ–  starsza pielęgniarka
Barbara SIĄKOWSKA– starsza pielęgniarka
Iwona MIECZKOWSKA – mgr pielęgniarstwa
Katarzyna PARNICKA– licencjat pielęgniarstwa

_________________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje z zakresu
chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
w każdy:

czwartek od 9:00 do 11:00
piątek
od 12:00 do 13:00

 

konsultacje z zakresu chirurgii ręki;

w każdy:

czwartek od 14:00 do 15:00
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 91 810 58 91
adres e-mail: plastyka@109szpital.pl
IV piętro

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

 

W Oddziale Chirurgii Plastycznej realizowane są procedury z katalogu świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

W czym możemy pomóc?

 

Początki nowoczesnej chirurgii plastycznej sięgają okresu pierwszej wojny światowej. Od tego czasu nastąpił ogromny postęp techniki oraz zakresu jaki obejmuje. Współczesna chirurgia plastyczna oferuje pomoc między innymi w:

 

Chirurgii rekonstrukcyjnejubytków, blizn, zniekształceń na skutek urazów, wcześniejszych operacji, oparzeń w tym i po radioterapii, wypadków itp. w obrębie głowy i twarzy, tułowia (w tym piersi, klatki piersiowej), powłok brzucha, pleców, kończyn górnych i dolnych oraz krocza

Chirurgia wad wrodzonych – od nieznacznych deformacji fragmentów ciała, poprzez ich częściowy niedorozwój,  aż do całkowitego niewykształcenia tzw. agenezji. Najczęściej spotyka się tu zaburzenia rozwoju ucha, nosa, warg, częściowo twarzy, niedorozwój w zakresie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych i innych

Chirurgia pourazowa – część chirurgii plastycznej pomagająca wpierw zaopatrzyć stany ostre, a następnie zrekonstruować ubytki lub zniekształcenia powstające na skutek wypadków czy urazów. W zakresie metod  operacyjnych znajdziemy m.in: techniki przeszczepów skóryinnych tkanek organizmu (tłuszczu, powięzi, chrząstek, czy kości), transpozycji płatów (prostych i złożonych), stosowanie technik z wykorzystaniem podciśnienia oraz ekspanderów tkankowych oraz w szczególnych przypadkach techniki mikrochirurgiczne.

Chirurgia “jednego dnia” – szeroki wachlarz zabiegów, najczęściej dotyczących skóry i jej przydatków, wykonywanych w znieczuleniu miejscowym z jednoczesnym pełnym zaopatrzeniem rany, dzięki czemu pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu.

Chirurgia onkologiczna – wsparcie ze strony chirurgii plastycznej szerokiego problemu onkologii. Chirurgia plastyczna wspomaga walkę z nowotworami skóryprzydatków oferując oprócz diagnostyki i operacji również rekonstrukcję pierwotną lub odroczoną, tak, by móc minimalizować szkody wyrządzone przez chorobę.

Chirurgia twarzy – obszar szczególnego zainteresowania chirurgii plastycznej, między innymi ze względu na uwagę jaką przykłada się do końcowego efektu leczenia. Niezwykle istotne jest tu też postępowanie pooperacyjne. Oferuje tu szeroką gamę zabiegów pierwotnych jak i wtórnych, estetycznych jak i rekonstrukcyjnych.

Chirurgia piersi – w chirurgii plastycznej ma miejsce szczególne ze względu na szeroki zakres operacji, które są tu dostępne. Począwszy od ich redukcjisymetryzacji, dalej poprzez ich rekonstrukcję przy wadach wrodzonych, urazach, czy rekonstrukcje po postępowaniu onkologicznym, aż do różnego typu chirurgii piersi u mężczyzn.

Chirurgia ręki – Pomoc może być udzielona w chorobach:

Zespołów uciskowych nerwów obwodowych w tym:
-zespół kanału nadgarstka
– zespół rowka nerwu łokciowego (również endoskopowo)
– zespołu kanału Guyona 
– zespól ucisku nerwu promieniowego

Tedninopatii i entezopatii w tym:
– palców trzaskających (strzelających)
– choroby deQuervaina
– łokcia golfisty
– łokcia tenisisty

Guzy tkanek miękkich:
– gangliony
– tłuszczaki
– kaszaki
– naczyniaki
– nerwiaki
– zmiany skórne w obrębie ręki i przedramienia

Zmian zwyrodnieniowych pozapalnych, poinfekcyjnych i pourazowych w tym:
-wtórne rekonstrukcje ścięgien (transfery)
– choroba zwyrodnieniowa stawu podstawnego kciuka (stawu śródręczno-nadgarstkowego I) 
– odnerwienie nadgarstka w chorobie zwyrodnieniowej
– resekcja bliższego szeregu kości nadgarstka (PRC)
– tenosynowektomia w RZS
– korekcje deformacji w RZS i innych chorobach reumatoidalnych

Leczenie zmian pourazowych:
– korekcja blizn i przykurczów pourazowych technikami płatowymi       
– korekcja blizn i ubytków tkankowych przeszczepem autologicznej tkanki tłuszczowej
– rekonstrukcje mikrochirurgiczne nerwów przedramienia, nadgarstka i palców
– uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC)
– uszkodzenia więzadła łódeczkowato księżycowatego (SL)

Zabiegi artroskopowe w obrębie stawu promieniowo-nadgarstkowego oraz stawów ręki:
-artroskopia nadgarstka diagnostyczna
-artroskopowe usunięcie ganglionu nadgarstka
-artroskopowa rekonstrukcja więzadeł nadgarstka
-artroskopowa synowektomia w RZS
-artroskopowe leczenie zmian zwyrodnieniowych
-artroskopowe leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu śródręczno–nadgarstkowego (CMC I)
– artoskopowaartroliza w pourazowej sztywności nadgarstka m.in. po przezstawowych złamaniach końca dalszego kości promieniowej

Leczenie oparzeń – leczenie skutków zarówno świeżych urazów jak i powikłań związanych z samym mechanizmem traumy. W późniejszym okresie może to być m.in. korekta blizn, przykurczów, czy zwyrodnień. Wykonuje się to dzięki zastosowaniu różnorodnych technik tj. techniki płatowe, przeszczepy skóry czy ekspandery tkankowe.

Na oddziale znajduje się 5 łóżek z węzłami sanitarnymi, sale operacyjne oraz sale opatrunkowe i konsultacyjne.

Przyjęcia na oddział realizowane są na podstawie aktualnego skierowania do Oddziału Chirurgii Plastycznej

 

Operacje rekonstrukcji piersi

Na Oddziale Chirurgii Plastycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie wykonuje się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia operacje rekonstrukcji piersi.
Zależnie od rodzaju nowotworu, rodzaju amputacji piersi i stosowanych metod wspomagających  leczenie na Oddziale wykonujemy rekonstrukcję różnymi sposobami.

Kontakt i konsultacje: 

Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje z zakresu
chirurgii plastycznej 
(w tym również chirurgii rekonstrukcyjnej, chirurgii ręki, chirurgii onkologicznej)
w każdy:

wtorek od 9:00 do 12:00
środy od 15:00 do 17:00

po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 91 810 58 91
adres e-mail: plastyka@109szpital.pl
IV piętro

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ