Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej  MODRZEJEWSKI

Ordynator:
logotyp NFZ
ppłk lek. Krzysztof PRZYGODZKI
specjalista chirurgii ogólnej
tel. 91 810 58 45 lub 261 45 58 45

Lekarze:
tel. 606 731 934

lek. Marta SUCHOMSKA – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Piotr SOBOLEWSKI – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jerzy POSTULKA – specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze współpracujący z Oddziałem:
lek. Paweł DEC

Rezydenci:
lek. Anna PAWLIKOWSKA
lek. Katarzyna KOSTRZEWSKA
lek. Agnes PISZCZ
lek. Marika DMOWSKA

Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
specjalista organizacji i zarządzania

tel. 91 810 59 63 lub 261 455 963

Pielęgniarki dyżurne tel. 91 810 58 90

 

Oddział Klinicznej Chirurgii Ogólnej posiada 17 łóżek dla pacjentów, salę diagnostyczno-zabiegową, salę zabiegów czystych, salę zabiegów skażonych i inne.
Oddział Klinicznej Chirurgii Ogólnej prowadzi całodobowy dyżur. Przyjęcia na Oddział realizowane są na podstawie aktualnego skierowania.

Przyjęcia w Poradniach realizowane są po uzgodnieniu terminu przyjęcia na podstawie obowiązujących skierowań na leczenie specjalistyczne.

W celu umówienia na planowy zabieg operacyjny prosimy o zgłaszanie się we wtorki i piątki w godz. 11.00-12.00 do Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, na terenie Szpitala, I piętro. Należy ze sobą zabrać dokumentację medyczną, wykaz przyjmowanych leków oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B ( jeżeli pacjent posiada).

Zakres działalności medycznej:

  • chirurgia ogólna i urazowa, leczenie urazów wielonarządowych
  • chirurgia przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem koloproktologii
  • chirurgia endokrynologiczna
  • chirurgia małoinwazyjna: leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego, przepuklin brzusznych i inne.
  • chirurgia onkologiczna przewodu pokarmowego
  • chirurgia przepuklin z wykorzystaniem implantów syntetycznych i tkanek własnych chorego
  • flebologia i limfologia
  • wykonywanie zabiegów odpłatnych zgodnych z zakresem prowadzonej działalności.

Działalność dydaktyczna i naukowa:

  • kształcenie podyplomowe i doskonalące lekarzy
  • Oddział Chirurgii Ogólnej dysponuje jednym wolnym miejscem rezydenckim dla MON.

Aparatura medyczna:

 

Diagnostyczna:
Usg do badań transrektalnych, Mono-Scan aparat do manometrii przez odbytniczej wysokiej rozdzielczości i inne.

Operacyjna :

Zestawy wideochirurgiczne laparoskopii
Urządzenie Ligasure
Urządzenie do koagulacji argonowej