Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator:
logotyp NFZ
ppłk lek. Krzysztof PRZYGODZKI
specjalista chirurgii ogólnej
tel. 261 45 58 45

Lekarze:
tel. 606 731 934
lek. Robert SALAMON – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista organizacji ochrony zdrowia wojsk
lek. Marta SUCHOMSKA – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Piotr SOBOLEWSKI – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jerzy POSTULKA – specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze współpracujący z Oddziałem:
lek. Paweł DEC

Rezydenci:
lek. Anna PAWLIKOWSKA
lek. Katarzyna KOSTRZEWSKA

Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata NIEMCZYCKA
specjalista organizacji i zarządzania

tel. 261 455 701

Pielęgniarki dyżurne tel. 91 810 58 90

Obraz_072

Oddział Chirurgii Ogólnej posiada 17 łóżek dla pacjentów, salę diagnostyczno-zabiegową, salę zabiegów czystych, salę zabiegów skażonych i inne.
Oddział Chirurgii Ogólnej prowadzi całodobowy dyżur. Przyjęcia na Oddział realizowane są na podstawie aktualnego skierowania.
Lekarze zatrudnieni w Oddziale Chirurgii Ogólnej prowadzą poradnie specjalistyczne: Chirurgii Ogólnej.

Przyjęcia w Poradniach realizowane są po uzgodnieniu terminu przyjęcia na podstawie obowiązujących skierowań na leczenie specjalistyczne.

Zakres działalności medycznej:

 • Obraz_051chirurgia ogólna i urazowa, leczenie urazów wielonarządowych
 • chirurgia przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem koloproktologii
 • chirurgia endokrynologiczna
 • chirurgia małoinwazyjna: leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego, przepuklin brzusznych i inne.
 • chirurgia onkologiczna przewodu pokarmowego
 • chirurgia przepuklin z wykorzystaniem implantów syntetycznych i tkanek własnych chorego
 • flebologia i limfologia
 • wykonywanie zabiegów odpłatnych zgodnych z zakresem prowadzonej działalności.

Działalność dydaktyczna i naukowa:

 • kształcenie podyplomowe i doskonalące lekarzy
 • Oddział Chirurgii Ogólnej dysponuje jednym wolnym miejscem rezydenckim dla MON.

Współpraca:

 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii WIM w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej WIM w Warszawie
 • Kliniki Chirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Aparatura medyczna:

praca3

Diagnostyczna:
Usg do badań transrektalnych, Mono-Scan aparat do manometrii przez odbytniczej wysokiej rozdzielczości i inne.

Operacyjna :

Zestawy wideochirurgiczne laparoskopii
Urządzenie Ligasure
Urządzenie do koagulacji argonowej