Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator:
lek. Piotr KORNAK

tel. 91 810 58 42

Lekarze:

lek. Marcin MALIK
lek. Zdzisław MAŁYSZKA
lek. Karolina SKWIRA
lek. Monika MAZUREK

Lekarze w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii:

lek. Katarzyna HAWRYLUK MACKE
lek. ppor. Joanna ŁOPALEWSKA

Lekarze współpracujący z oddziałem:

lek. Jacek GRZESIUK
lek. Anna MARTYNOWICZ – CZUDIAK
lek. Marcin SZYDŁOWSKI
lek. Magdalena BURSZEWSKA
lek. Wojciech POKORSKI

Pielęgniarka Oddziałowa:
specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece
Barbara Nowak
tel. 91 810 59 62

Liczba łóżek: 6

Oddział ma profil mieszany – leczymy pacjentów ze schorzeniami internistycznymi, chirurgicznymi i przejmowanych od zespołów ratownictwa medycznego.

Są to chorzy ze skrajnie ciężkim pogorszeniem stanu zdrowia oraz powikłaniami w przebiegu chorób przewlekłych, przy których możliwości terapeutyczne regularnych oddziałów stają się niewystarczające – np. z zaostrzeniami i powikłaniami chorób internistycznych i chirurgicznych, ciężkimi infekcjami, po zabiegach operacyjnych wymagający podtrzymywania funkcji życiowych metodami przyrządowymi i intensywną farmakoterapią oraz ciągłego monitorowania.

Jest to zatem terapia ratująca i podtrzymująca życie – funkcje życiowe i czynności niewydolnych układów i narządów. Prowadzimy ścisłe monitorowanie, w tym metodami inwazyjnymi za pomocą wysokospecjalistycznej aparatury oraz intensywną farmakoterapię w sposób ciągły do czasu stabilizacji i rekonwalescencji, gdy możliwe jest bezpieczne przekazanie chorych do oddziałów zabiegowych i zachowawczych w celu dalszego lecznia.

Oprócz leczenia najciężej chorych, personel oddziału zajmuje się wykonywaniem znieczuleń do zabiegów operacyjnych przeprowadzanych na terenie szpitala.

 

logotyp NFZ