O nas, na łamach POLSKA ZBROJNA – “63 lata 109 Szpitala Wojskowego”

8 maja 2007

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie istnieje już 63 lata. Początkowo był to Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 12, powołany w składzie II Armii Wojska Polskiego. Obowiązki komendanta pełnił wówczas ppor. lek. Bronisław Rabinowicz.

Chrzest bojowy miał miejsce w Kocku, gdzie szpital brał udział w zabezpieczeniu marszu armii z Warszawy do Bydgoszczy. Wydarzenia II wojny światowej wpływały na dyslokacje placówki. W okresie od 6 do 23 lutego szpital był rozwinięty w Kutnie, a 17 marca już w Choszcznie. Ostatecznie 17 kwietnia dotarł do Ruszowa, gdzie rozwinął się w składzie bazy szpitalnej II Armii Wojska Polskiego i dalej jako szpital ruchomy towarzyszył żołnierzom na froncie. Poprzez Milanów, Kock, Choszczno, Stargard Szczeciński dotarł do Szczecina, gdzie 1 grudnia 1945 roku przejął bardzo nowoczesny na tamte czasy i nienaruszony przez wojnę budynek szpitalny. Polscy lekarze od pierwszego dnia po wojnie zaczęli pełnić w nim dyżury. Jako jedyni w Szczecinie przez dłuższy czas nieśli pomoc wojskowym i ludności cywilnej.

W 1951 roku placówka stała się 109 Wojskowym Szpitalem Garnizonowym. Cały czas zwiększano liczbę łóżek i oddziałów specjalistycznych. Powstał tu także 180-łóżkowy szpital ginekologiczno-położniczy z przychodnią dla matki i dziecka. Obecnie znajduje tu się oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie ordynatorem jest dr n. med. Andrzej Puchalski, a położną oddziałową pani Jadwiga Barbara Czesnowicka. Ciekawostką jest, że w 2007 r. na oddziale urodził się noworodek Kacper o wadze 7.130 kg i 66 cm długości. Zatem należy przypuszczać, że w 109 Szpitalu Wojskowym przyszło na świat prawdopodobnie największe dziecko w Polsce. W latach 70-tych placówka doczekała się rangi szpitala rejonowego z 620 łóżkami. Powstały następne oddziały: urazowo-ortopedyczny, rehabilitacji, neurologii i chorób płuc. W 1980 roku utworzono poradnię zwalczania bólu i poradnię akupunktury.
W 2001 r. powstały kolejne specjalistyczne oddziały i pracownie: chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, endokrynologii i terapii izotopowej z pracownią medycyny nuklearnej oraz zakład rehabilitacji z oddziałem rehabilitacji i pracownią fizjoterapii oraz gabinetem rehabilitacyjnym, a w 2006 r. powstał oddział hematologii.

Dzisiaj ten nowoczesny szpital ma 317 łóżek. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią przez te wszystkie dziesięciolecia leczył i leczy pacjentów także spoza kręgów wojskowych, ciesząc się bardzo dobrą opinią, na którą pracowała kadra wybitnych specjalistów. Wielu z nich już nie żyje. Mają dzisiaj godnych następców. Komendanci 109 Szpitala to: Rabinowicz, Seyda,Szaniawski, Zieleniak, Brzeziński, Sabatt, Baśkiewicz, Sosnowski, Słomiński,Dudzik i obecny Dariusz Ksiądz. W ostatnich latach dokonują się zmiany w służbie zdrowia. Obejmują one również szpitale wojskowe, które muszą troszczyć się o sprawy ekonomiczne i organizacyjne, mimo opieki Ministerstwa Obrony Narodowej.
W 1999 r. szpital zmienił nazwę na 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wraz z wprowadzonymi zmianami w publicznej służbie zdrowia należało dokonać zmiany sposobu kierowania i zarządzania szpitalem. Wymagało to innego podejścia do wielu zagadnień, w tym organizacyjnych, personalnych, ekonomicznych.

Komendantem 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie w 2004 r. po raz pierwszy został ekonomista, płkDariusz Ksiądz – z urodzenia stargardzianin. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, gdzie studiował finanse i rachunkowość. Kwalifikacje zawodowe podnosił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W międzyczasie pełnił zawodową służbę wojskową w sztabie 2 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinku, w 13 Brygadzie Zmechanizowanej im. Generała Hallera, Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym w Czarnem oraz w Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym w Szczecinie. Wraz z objęciem funkcji komendanta szpitala płk Dariusz Ksiądz przeprowadził analizę struktury zatrudnienia, zweryfikował pewne stanowiska, ogłosił na nie konkursy. Nadto zmienił profile oddziałów, o czym zadecydowała liczba pacjentów.

Na dzisiaj, jak mówi, ma podpisane wszystkie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie jest wieloprofilową placówką służby zdrowia świadczącą pacjentom pełną opiekę medyczną, począwszy od podstawowej opieki medycznej poprzez pomoc doraźną, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie stomatologiczne, rehabilitację, po leczenie w oddziałach zabiegowych i kompleksową opiekę poszpitalną.
Szpital zatrudnia 134 lekarzy, 180 pielęgniarek oraz 24 położne. Zastępcą komendanta jest ppłk dr n. med. Jerzy Grabarek, naczelną pielęgniarką Katarzyna Grabowiecka, młodszym oficerem – asystentem komendanta ds. pielęgniarstwa ppor. Alicja Bejrowska, dział marketingu reprezentuje Monika Brzezińska. Z dumą należy poinformować, że w II Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2006” – w eliminacjach wojewódzkich I miejsce zajęła pielęgniarka z 109 Szpitala, pani Barbara Czarnecka, która od 1987 roku pracuje w szpitalu na oddziale neurochirurgii. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i tradycją miejsca w szpitalu funkcjonuje, cieszący się dużym uznaniem wśród pacjentek, Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

Komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ płk Dariusz Ksiądz w rozmowie z korespondentem terenowym Polski Zbrojnej mówi: – Przychodząc do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w 2004 roku uważałem i dalej tak uważam, że działalność służby zdrowia, cywilnej i wojskowej, może być działalnością rentowną przy mądrym zarządzaniu. Głównym celem, jaki ma tu przyświecać, jest przede wszystkim leczenie, poza tym ma być czysto, ciepło, a pacjent ma zapewnioną dobrą opiekę. Uważam, że nasze wojskowe placówki mogą być placówkami konkurencyjnymi dla środowiska cywilnego. Wierzę w to.