Mianowanie – Szefa Logistyki

18 maja 2021

Mjr Jacek Jarmolik, decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Logistyki Szpitala. We wtorek, 18 maja powitał go oficjalnie w strukturach 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią, komendant naszego szpitala, płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego komendant dokonał uroczystego wręczenia aktu mianowania.
Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków mjr Jacek Jarmolik został mianowany na stopień wojskowy podpułkownika.
Pułkownikowi Jackowi Jarmolikowi serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku.