Koronawirus – informacje

3 marca 2020

SZANOWNY PACJENCIE

W związku z napływającymi informacjami na temat wzrostu zakażeń koronawirusemSARS-CoV-2prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

KORONAWIRUS powoduje głównie kaszel, duszności, gorączkę, bóle mięśni i zmęczenie.  Przenosi się drogą kropelkową, czyli poprzez kaszel, kichanie, podczas mówienia.

 

Aby zapobiec zakażeniu zastosuj podstawowe zasady higieny:

  • często myj ręce używając mydła i wody-wirusy giną w kontakcie z mydłem-lub stosuj środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu,
  • kiedy kaszlesz zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub za pomocą chusteczki-ogranicza to szerzenie się infekcji (po użyciu chusteczki higienicznej konieczne jest jej bezzwłoczne wyrzucenie i umycie rąk),
  • unikaj dotykania rękami oczu, nosa, ust,
  • w miejscach publicznych zakryj usta i nos (maseczka, chusta, szalik) i zachowaj odległość min. 2 m od innych osób.

 

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt z osobą zarażoną i zaobserwowałeś u siebie objawy to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie:

telefony alarmowe:

668 332 486, 694 493 767 

Kontakt telefoniczny dla osób z terenu miasta Szczecin
(w godz. 8:00 – 19:00)  
91 487 03 13, 693 454 556, 661 038 020

lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,ul. Arkońska 4

Izba Przyjęć Zakaźna dla Dorosłych tel91 813 94 40 
Izba Przyjęć Zakaźna dla Dzieci tel. 91 813 92 01

Jeśli nie występują objawy pozostań w domu przez 14 dni i unikaj kontaktu z innymi osobami.

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA NFZ

800 190 590

Informacji udziela Izba Przyjęć naszego szpitala, tel. 261 455 831

Zasady postępowania i aktualne informacje dostępne są  na stronach internetowych :

Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie: http://wsse.szczecin.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie: https://psseszczecin.pis.gov.pl/

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

ZOW Narodowego Funduszu Zdrowia:  http://www.nfz-szczecin.pl/dla_news_2843_plakaty_informacyjne_jak_zapobiegac_zakazeniu_koronawirusem.htm

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego: http://wsse.szczecin.pl/powiatowe-stacje/

 

PAMIĘTAJ

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie się zgłosić i czy jest taka konieczność-każdy zakażony pacjent może być źródłem zakażenia dla wielu osób.

 

Wykaz telefonów Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia:

  • w godzinach służbowych 261 262 153, 261 262 594 w.124,
  • po godzinach służbowych, tj. od godz. 15.30 do 7.30 Dyżurny WOMP-Gdynia pod nr tel. 261 264 557 lub 695 420 241
  • Rejestracja WOMP-Gdynia 261 262 594  • Co musisz wiedzieć o koronawirusie? – spot Ministerstwa Zdrowia