Kontakt

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni
tel. 261 455 562
tel. kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl

Izba Przyjęć
tel. 91 810 58 31, tel/fax  810 58 33

sekretariat komendy:
tel. 91 810 58 00
sekretariat@109szpital.pl

marketing:
tel. 91 810 59 88,
tel. kom. 606 722 305
marketing@109szpital.pl

Pozostałe numery telefonów w zakładce SPIS TELEFONÓW

Formularz nie służy do umawiania lub odwoływania wizyt.

 

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Treść wiadomości (wymagane)

  Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest
  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,
  70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr
  261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane 
  będą w celu kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie 
  Pani/Pana zgody wynikającej z wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego 
  (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 
  2016r. - RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia
  usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty.
  Dane przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub upływu
  okresu wynikającego z właściwych przepisów dot. brakowania i archiwizowania akt.
  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeżeli
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, wniesienia skargi do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
  w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie uniemożliwi 
  udzielenie odpowiedzi.