Kontakt

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni
tel. 91 810 59 31 lub 261 455 931
przychodnia@109szpital.pl

Izba Przyjęć
tel. 91 810 58 31, tel/fax  91 810 58 33

sekretariat komendy:
tel. 91 810 58 00
sekretariat@109szpital.pl

marketing:
tel. 91 810 59 88,
tel. kom. 606 722 305
marketing@109szpital.pl

Medycyna Pracy:
tel. 91 810 59 23 lub 261 455 923
e-mail: medycynapracy@109szpital.pl

Pozostałe numery telefonów w zakładce SPIS TELEFONÓW

Formularz nie służy do umawiania lub odwoływania wizyt.

 

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    Treść wiadomości (wymagane)

    Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. – RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub upływu okresu wynikającego z właściwych przepisów dot. brakowania i archiwizowania akt. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.