Koniec udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

19 grudnia 2013

Szanowni Pacjenci

Informujemy, że z dniem 01.01.2014r. zaprzestajemy udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie natomiast  Poradnia Ginekologiczna funkcjonuje bez zmian a porady ambulatoryjne udzielane są na dotychczas obowiązujących zasadach.